> VPT home > Nieuws > Archief 2012 > december 2012 > Verzamelde berichtgeving bezuinigingen en btw-verhoging 2011-2012
Verzamelde berichtgeving bezuinigingen en btw-verhoging 2011-2012
 
 

Actie

Verzamelde berichtgeving bezuinigingen en btw-verhoging

Maandag 31 december 2012

Vrijdag 28 december

Maandag 19 november

Vrijdag 16 november

Vrijdag 9 november

Woensdag 7 november

Dinsdag 30 oktober

Vrijdag 26 oktober

Donderdag 25 oktober

Donderdag 18 oktober

Maandag 8 oktober

Maandag 24 september

Vrijdag 21 september

Woensdag 19 september

Vrijdag 7 september

Donderdag 6 september

Woensdag 5 september

Donderdag 30 augustus

Zaterdag 25 augustus

Woensdag 22 augustus

Maandag 6 augustus

Donderdag 2 augustus

Woensdag 1 augustus

Woensdag 4 juli

Donderdag 7 juni

Woensdag 6 juni

Maandag 4 juni

Maandag 21 mei

Vrijdag 18 mei

Woensdag 16 mei

Maandag 14 mei

Donderdag 11 mei

Woendsdag 25 april

Zondag 15 april

Vrijdag 13 april

Woensdag 11 april

Donderdag 5 april

Dinsdag 3 april

Donderdag 29 maart

Maandag 26 maart

Maandag 19 maart

Woensdag 14 maart

Dinsdag 13 maart

Donderdag 8 maart

Donderdag 9 februari

Woensdag 8 februari

Dinsdag 31 januari

Donderdag 12 januari

Woensdag 11 januari

Dinsdag 3 januari

Maandag 2 januari 2012

Woensdag 28 december

Dinsdag 27 december

Dinsdag 13 december

Vrijdag 9 december

Woensdag 30 november

Vrijdag 25 november

Woensdag 23 november

Vrijdag 11 november

Donderdag 10 november

Woensdag 2 november

Dinsdag 1 november

Vrijdag 28 oktober

Maandag 24 oktober

Donderdag 20 oktober

Donderdag 13 oktober

Maandag 10 oktober

Woensdag 5 oktober

Vrijdag 30 september

Vrijdag 23 september

Donderdag 22 september

Maandag 12 september 2011

Zondag 11 september 2011

Vrijdag 2 september 2011

Maandag 29 augustus 2011

Zaterdag 27 augustus 2011

Dinsdag 23 augustus 2011

Donderdag 18 augustus 2011

Woensdag 17 augustus 2011

Vrijdag 12 augustus 2011

Zaterdag 23 juli 2011

Dinsdag 19 juli 2011

Vrijdag 15 juli 2011

Woensdag 13 juli 2011

Vrijdag 8 juli 2011

Woensdag 6 juli 2011

Dinsdag 5 juli 2011

Zaterdag 2 juli 2011

Vrijdag 1 juli 2011

Woensdag 29 juni 2011

Dinsdag 28 juni 2011

Maandag 27 juni 2001

Zondag 26 juni 2011

Zaterdag 25 juni 2011

Vrijdag 24 juni 2011

Woensdag 22 juni 2011

Dinsdag 21 juni 2011

Maandag 20 juni 2011

Zondag 19 juni 2011

Zaterdag 18 juni 2011

Vrijdag 17 juni 2011

Donderdag 16 juni 2011

Woensdag 15 juni 2011

Dinsdag 14 juni 2011

Zaterdag 11 juni 2011

Vrijdag 10 juni 2011

Woensdag 8 juni 2011

Dinsdag 24 mei 2011

Kabinet maakt scherpe keuzes in cultuur

Volgens het kabinet moet de cultuursector minder afhankelijk worden van overheidssubsidie. “Dat is niet gezond en het moet veranderen. Daarom is een cultuuromslag nodig. Subsidie is niet vanzelfsprekend, maar moet gebaseerd zijn op scherpere en beredeneerde keuzes” aldus de staatssecretaris. Belangrijk uitgangspunt bij die keuzes is dat het publiek moet kunnen zien waar het geld heen gaat. Concreet betekent dit, dat er straks relatief meer subsidie terechtkomt bij kunst en cultuur die in een museum of op de planken getoond wordt, dan bij ondersteunende functies binnen de sector.

Meer dan kwaliteit
De overheid treedt te veel op als hoofdfinancier. Omdat er veel subsidie naar de sector gaat, is er te weinig aandacht voor ondernemerschap en werving van publiek. Instellingen en kunstenaars worden nu vooral beoordeeld op artistieke kwaliteit. Het kabinet wil dit verbreden. De plannen van culturele instellingen zullen ook op publieksbereik en ondernemerschap beoordeeld gaan worden. Zo wordt de cultuursector gestimuleerd om meer op eigen benen te staan dan nu het geval is. Alle instellingen, die in de toekomst voor een subsidie in aanmerking willen komen, moeten daarom minstens 17,5% eigen inkomsten hebben. Van podiumkunsteninstellingen wordt meer verwacht; voor hen geldt dat vanaf 2013 een percentage van 21,5% in de plannen moet zitten.

Top en spreiding
Vanaf 2013 blijft er jaarlijks ruim 700 miljoen euro rijkssubsidie beschikbaar voor cultuur; dit is ruim 175 euro per gemiddeld gezin. Bij de verdere invulling van de bezuinigingen, die 200 miljoen euro bedragen, kiest het kabinet niet voor hoge korting op alle instellingen, maar maakt het gerichte keuzes. Zo kan de internationale top van het Nederlandse cultuurleven op hoog niveau blijven opereren. Daarnaast is een goede spreiding van culturele voorzieningen over het land van belang.

Cultuureducatie
Cultuureducatie is belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkeling en voor de creativiteit van onze samenleving als geheel. Het kabinet komt daarom met een speciaal programma: Cultuureducatie met kwaliteit. Hiervoor is de komende 4 jaar ca. € 10 miljoen per jaar beschikbaar. Met name in het primair onderwijs zullen scholen geholpen worden bij het concreet invullen van hun cultuureducatie-activiteiten. De Onderwijsinspectie gaat thematisch onderzoek doen naar het niveau van cultuureducatie en de plaats die dit heeft in het onderwijs. Daarnaast moeten alle instellingen die voor rijksfinanciering in aanmerking willen komen in hun aanvraag beschrijven hoe zij met hun activiteiten kinderen en jongeren bereiken.

Fusies
Een aantal fondsen wordt samengevoegd. Het Fonds Podiumkunsten zal samengaan met het Fonds Cultuurparticipatie, maar de budgetten blijven gescheiden. De financiering voor architectuur, vormgeving en nieuwe media, nu in handen van drie verschillende fondsen, wordt samengebracht in één Fonds voor de Creatieve Industrie. Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst en de Mondriaan Stichting fuseren nog voor de zomer van 2011.

Vervolgtraject
Het nieuwe subsidiestelsel gaat in op 1 januari 2013. Het kabinet kiest ervoor om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden aan culturele instellingen mede om aansluiting te houden bij de financiering van gemeenten en provincies. Vanaf het najaar 2011 kunnen instellingen een aanvraag doen om tot de nieuwe culturele basisinfrastructuur te behoren.

Enkele in het oog springende maatregelen
De culturele basisinfrastructuur bestaat vanaf 1 januari 2013 uit de onderstaande functies, waarbij de genoemde aantallen maximalen zijn:

 • 7 orkesten, waarvan 4 volwaardige symfonieorkesten in de regio’s Noord, Oost, Zuid en het verzorgingsgebied Rotterdam-Den Haag, 1 internationaal toporkest, 1 begeleidingsorkest voor de opera en 1 kernensemble voor de begeleiding van dans,
 • 1 grootschalig operagezelschap van internationale statuur en 1 operaproductiekern met beperkte reistaak,
 • 8 theater- en jeugdgezelschappen in 8 kernpunten verspreid over het  land,
 • 1 podiumkunstenbreed festival van internationale statuur,
 • 4 dansgezelschappen: 2 grote gezelschappen van internationale statuur (1 balletgezelschap en 1 gezelschap voor moderne dans), 1 gezelschap met jeugddanstaak en 1 ander dansgezelschap,
 • 6 presentatie-instellingen voor beeldende kunst en 50 plaatsen voor toptalent,
 • 2 internationale filmfestivals (film en documentaires) en 1 festival voor actueel vernieuwend aanbod van de Nederlandse film,
 • 3 ondersteunende lettereninstellingen (leesbevordering, landelijke bemiddeling en ondersteuning journalistiek),
 • 4 “sectorinstituten” (film, creatieve industrie, cultuureducatie/amateurkunst en bibliotheken),
 • 3 bovensectorale instellingen (internationaal cultuurbeleid, onderzoek en statistiek en digitalisering erfgoed),
 • 5 fondsen: Fonds Podiumkunsten en Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en erfgoed, Nederlands Fonds voor de film, Nederlands Letterenfonds, Fonds voor de Creatieve Industrie.

De subsidie aan het Nationaal Historisch Museum stopt. Het Nationaal Openluchtmuseum wordt in staat gesteld om de Nederlandse geschiedenis digitaal en - in samenwerking met het Rijksmuseum - fysiek te presenteren.
Musea die de norm van 17.5% eigen inkomsten niet halen, krijgen dan slechts subsidie voor het behoud en beheer van hun collectie en niet meer voor publieksfuncties. Deze musea moeten op zoek naar nieuwe financieringsbronnen of samenwerkingspartners. Bij de meeste musea wordt bezuinigd op hun wetenschappelijke activiteiten. Een aantal musea wordt in staat gesteld zich te ontwikkelen tot topinstituut, onder meer op de gebieden kunsthistorische documentatie en immaterieel erfgoed en volkscultuur.

Link naar de volledige Kamerbrief: 'Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid'

Bron: Rijksoverheid