> VPT home > Activiteiten > Archief activiteiten > Archief activiteiten 2000-2009 > Archief activiteiten 2006 > Werkweek 'Geluidsontwerpen met surround sound in het theater'
Werkweek 'Geluidsontwerpen met surround sound in het theater'
 
 

Maandag 19 t/m donderdag 22 juni 2006, Theater De Speeldoos Baarn
Aantal deelnemers:

De bedoeling van de werkweek is om geluid als artistieke discipline binnen het theater te behandelen. De workshop is een eerste stap in een ervaringstraject naar een opleiding voor geluidsontwerpers. De ontwikkeling van dit traject sluit aan bij een gelijksoortig traject richting een opleiding voor lichtontwerpers.

In de workshop wordt het gehele proces van realisatie van een geluidsontwerp doorlopen. Het gaat om het aanbieden van concrete kennis met praktijkvoorbeelden, van een praktijksituatie in een theater rondom het thema surround sound.

Het eerste deel van de week bestaat uit het uitwisselen van kennis die wordt aangedragen door specialisten via lezingen en discussie. Het tweede deel ontwerp je in koppels van twee een geluidsbeeld, beschrijf je het doel en de werkwijze en werk je aan de uitvoering. Centraal thema is het met elkaar onderzoeken en werken aan geluid als artistieke discipline in het theater in al zijn facetten.

[download] hier het weekprogramma.

De docenten

Paul Groothuis
Is freelance geluidsontwerper en werkt onder andere voor The Royal National Theatre in Londen.
Lezing van een internationaal werkend geluidsontwerper, schetst de positie, de verantwoordelijkheden en zijn manier van werken.

Stan Tempelaars
Was docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag onder andere Muziekregistratie.
Tips met praktische uitleg over de perceptie van geluid waarbij ingegaan wordt op de psycho-akoestische wetmatigheden.
Richting horen, stereofonie, surroundgeluid, de invloed van beeld bij geluid.

Lagon van de Lagemaat
Lagon is als geluidsontwerper verbonden aan de Toneelschuur in Haarlem.
Surroundsound formats, de achtergronden van het geluidsontwerp van de Toneelschuur.

Jan Verhaar
Is schrijver van boeken over Projectmanagement in de culturele sector en docent projectmanagement aan de opleiding voor media en entertainment van Hogeschool Inholland te Haarlem.
Organisatie van je productieproces, van creatie tot product, presenteren van je product, communiceren als creatieveling in een technisch-praktisch gerichte omgeving. Geluidsontwerp als onderdeel van een groter productieproces.

Bart Jilesen
Is geluidsontwerper voor film en theater en componeert muziek, studeerde muziektechnologie in Utrecht, is medeoprichter van Soundpalette studio. "Met geluid kun je verhalen vertellen zonder dat het opvalt”.
Bart zal enkele van zijn ontwerpen presenteren en uitleg geven over MASE Multi Angle Sound Engine.

Jorg Schellekens
Heeft in juni 2005 zijn doctoraalscriptie ingeleverd aan de Universiteit Utrecht faculteit Theater-Film en Televisiewetenschappen met als onderwerp “Geluidsontwerp in het theater”!
Daarover en wellicht ook over zijn eigen praktijkervaring in het theater komt Jorg aan het woord.

Cees Wagenaar
Werkzaam als geluidsontwerper en electro-akoestisch adviseur, docent geluidstechniek en geluidsontwerp.
Brongerelateerde geluidsversterking
Opzet van de inhoud en begeleiding van de werkweek.