EVENEMENTEN

29-10-2018

Dag 1: 2-daagse cursus: Medewerker Hijstechniek

29 oktober & 5 november 2018
Locatie: Chassé Theater, Breda
Trainers: Rinus Bakker & Roy Schilderman


Modules:
G2 - Hijsgereedschappen
T2 - Truss en Trek: theorie en aanslaan
W2 - Hijswerktuigen
R3 - Rekenen: steunpuntreacties, wandschild en trusstabel

1. Omschrijving van de cursus
Deze cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn als technici in de entertainmentindustrie en tijdens hun dagelijkse werkzaamheden ook regelmatig met het vak rigging te maken krijgen. In 2 dagen tijd wordt verteld over de werking en het gebruik van hijsmaterialen, trussen en takels. In deze cursus gaan we niet uitgebreid in op het vak rigging maar leert men de eerste basiskennis.

2. Voor wie is deze cursus
De cursus is bedoeld voor technici Niveau 2, zoals omschreven door de NEN werkgroep “Evenementen: Constructieve Aspecten”, en nu wordt gebruikt binnen de PET opleidingen. Licht-, video- en geluid technici, decorbouwers, stage hands, theatertechnici, werkvoorbereiders, magazijnmedewerkers en iedereen die (zijdelings) betrokken is bij rigging en hijstechniek is welkom. Omdat de lokatie ditmaal in het Chassé Theaters is, zullen we de inhoud meer toespitsen op hijstechniek in theater.


3. Werkwijze
De cursus wordt gegevens door leden van de Argh! waaronder Rinus Bakker, Roy Schilderman en Jeroen de Goei. De cursus wordt afgewisseld tussen theoretische uitleg en het praktisch gebruik van de materialen. De deelnemers krijgen een reader waar de meeste informatie van de cursus op terug te vinden is.


4. Certificaat van Deelname
Aan het einde van de 2-daagse cursus krijgen alle deelnemers een certificaat van deelname, niveau 2. Dit niveau is conform de niveaus zoals omschreven door de NEN werkgroep “Evenementen: Constructieve Aspecten”, en reflecteert de taken en verantwoordelijkheden zoals daarin vastgesteld zijn.


Er zijn 5 niveaus vastgesteld:
Niveau 1: Assistent hijstechniek;
Niveau 2: Medewerker hijstechniek;
Niveau 3: Hijstechnicus;
Niveau 4: Hijstechnicus met leidinggevende capaciteiten;
Niveau 5: Ontwerper hijstechniek.


5. Voorwaarden
De kosten voor de cursus bedragen 250 euro exclusief btw per deelnemer. Het cursusgeld moet ten minste 10 dagen voor aanvang van de cursus betaald zijn. De Argh! Behoudt zich het recht om een cursus 10 dagen voor aanvang te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. We streven naar een groepsgrootte van 10-14 deelnemers.


6. Informatie en inschrijvingen
in week 40 gaan we het programma rondmaken, volgt er meer informatie en een inschrijfformulier. Voorlopig kunt u zich aanmelden per mail via rigroy@xs4all.nl 


7. Inhoud van de cursus
G2 - Hijsgereedschappen
Deze module gaat over de eigenschappen en het gebruik van de verschillende hijsgereedschappen die veel ingezet worden in de evenementen hijs- en heftechniek. Denk hierbij aan de markering en het label, de sterkte en de toegestane belastbaarheid, de juiste en foutieve manier van belasten, het CE merk, de visuele  controle, het z.g. “beoogde gebruik” enz. Gereedschappen die behandeld worden: Staalstroppen, aanslagmiddelen zoals kunststof rondstroppen en  staaldraadrondstroppen, inkortketting, Stac en Kettingwerk, roedeboeien, Doughty klemmen, hijsogen enz.
T2 - Truss
In deze module wordt de basiskennis van truss aangereikt en hoe met truss omgegaan moet worden. In het geval dat er theatertechnici onder de deelnemers  aanwezig zijn, wordt ook de roede (‘trek”) behandeld.  Onderwerpen die behandeld worden: De verschillende koppelsystemen, de juiste en onjuiste werkmethodes bij montage en demontage, bouwvorm en -grootte, sterkte, trusstabellen, aanslaan  van truss, risico’s bij het aanslaan van truss, visuele controle, opslag, accessoires etc.
W2-Takels
Deze module behandelt werktuigen zoals hand en elektrische kettingtakels, en - naar gelang de behoefte - trekkeninstallaties. De cursist leert over de werking van deze werktuigen, en, wat betreft elektrische  kettingtakels, het aansluiten, bedienen en tot op werkhoogte brengen van een truss aan twee takels (statisch bepaalde situatie).

Onderwerpen die behandeld worden:
De verschillende onderdelen waaruit een takel of trekkeninstallatie is opgebouwd; wat betreft takels de bekabeling, besturing, in- en uitlopen, visuele controle, R3 - Rekenen: steunpuntreacties, wandschild en trusstabel Deze module is een niveau 3 module. In deze module wordt de deelnemers geleerd om simpele steunpuntberekeningen te maken en de uitkomsten te controleren aan trusstabellen of wandschilden. Sommetjes die aan bod komen: Steunpuntberekening bij: 1 last naar 2 steunpunten; een aantal lasten naar meer steunpunten op rij (lange truss of trek). Verder komt aan bod: Gelijk Verdeelde Last, Puntlast, Driehoekslast, lasten die verplaatsen, enz. En wat doen we met de trusstabel... in het licht van het halveren van de veilige werklast?
 

Association of Riggers and Grounders in Holland
Leeuwardensestraat 18
2587 TD Scheveningen
Argh! The association of
Riggers & Grounders
in Holland©
 

LID WORDEN