Buitenland(beleid)

Informatie over buitenland treft u aan onder ons thema Buitenland. Zichtlijnen publiceerde in 167e editie (juli 2016) een dossier Internationaal.

Download hier de Notitie Buitenlandbeleid die in de ALV september 2016 door de leden is aangenomen.

Zichtlijnen thema buitenlandDossier Internationaal Zichtlijnen

Activiteiten buitenland

OISTAT

OISTAT
OISTAT staat voor Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre / International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians. Oistat is een internationaal samenwerkingsverband tussen theatervormgevers, theatertechnici en architecten, die in zes commissies minimaal één keer per jaar vergaderen, elkaar dan hun werk laten zien, verworven kennis delen, voorstellingen en theaters bezoeken en samen projecten zoals New Theatre Words uitvoeren. Veel deelnemers aan Oistat werken vaak ook samen in bijvoorbeeld normencommissies of competities buiten Oistat, organiseren congressen en nodigen elkaar uit als spreker of docent.

De zes commissies waar u aan deel kan nemen zijn Techniek, Scenografie, Architectuur, Opleidingen, Publicaties, en Historie en Theorie. Iedere commissie komt minimaal één keer per jaar bijeen en voert projecten uit. Er zijn subcommissies voor bijvoorbeeld licht- of geluids-ontwerpers. Eens in de 4 jaar vindt er een 'wereldconferentie', de World Stage Design plaats. De deelnemers aan OISTAT-activiteiten zijn vaak vertegenwoordigers namens hun 'VPT' (denk aan de STEPP, USITT of DThG) of zijn persoonlijke leden. Doordat de VPT een OISTAT-center is, bent u als VPT-lid automatisch ook lid van OISTAT en kunt deelnemen aan alle OISTAT activiteiten en -netwerk.

Zie hier voor de agenda van OISTAT. Zie hier de promofilm over OISTAT.

DutchCulture

DutchCulture
DutchCulture is het advies- en organisatiebureau voor internationale, culturele samenwerking en werkt met en voor de culturele sector, overheden en het diplomatieke netwerk in binnen- en buitenland.
DutchCulture geeft onder meer voorlichting over Europese subsidies en artist-in-residencies wereldwijd, organiseert werkbezoeken voor ambassades en buitenlandse experts, verzamelt gegevens over Nederlandse cultuurexport, stimuleert samenwerking met China, Brazilië, Rusland en Turkije en coördineert culturele programma’s rond internationale manifestaties.

DutchCulture Buitengaats: In de database Buitengaats verzamelt DutchCulture gegevens van internationale culturele activiteiten vanuit Nederland in alle culturele en creatieve disciplines.

Zie hier voor DutchCulture Buitengaats.

LID WORDEN