NIEUWS

08-12-2021

Accountants roepen op tot minder strenge controle culturele instellingen

Culturele organisaties worden op financieel gebied strenger gecontroleerd dan algemene richtlijnen voor non-profitorganisaties voorschrijven. Dit is het gevolg van de eisen van subsidieverstrekkers. Het leidt tot extra werk voor accountants, hogere kosten voor instellingen en dus minder geld voor de kunst. Is dit wel noodzakelijk?, vraagt registeraccountant Jos Stengs zich af. Zijn voorstellen voor een efficiëntere controle worden onderschreven door meerdere accountants.

De controleprotocollen bij subsidieverstrekking zijn streng. Voor culturele organisaties, met name de kleinere, leidt dat tot extra administratieve lasten en relatief hoge accountantskosten, waarover die organisaties begrijpelijkerwijs klagen. In de accountancy is al veel aandacht voor dossiervorming op basis van de algemene controlevoorschriften. Ik begrijp dan ook niet goed waarom de protocollering vanuit de cultuursector strenger moet zijn dan die algemene voorschriften.

Met deze drie oplossingen kunnen de accountantswerkzaamheden worden teruggebracht:

  • Afwijkingen op jaarrekeningen moeten niet strenger gecontroleerd worden dan bij andere non-profitorganisaties.
  • De deadline voor het inleveren van jaarrekeningen moet meer worden gespreid over het jaar.
  • Subsidieverstrekkers moeten hun protocollen beter op elkaar afstemmen.

Deze drie oplossingen zouden het leven van accountants en kleinere culturele instellingen al danig verbeteren. Daarnaast zou ook nog de toename van de regeldruk een halt mogen worden toegeroepen. Denk bijvoorbeeld aan regels rondom ‘verbonden partijen’, die belangenverstrengeling moet tegengaan en marktconforme tarieven moet garanderen. Of aan de salarissen in de cultuursector, die ver onder de onder het gemaximeerde topinkomen liggen – toch wordt er in de jaarrekening wel een verantwoording Wet Normering Topinkomens gevraagd. Of aan de regels rondom de UBO (ultimate beneficial owner), corruptie en integriteit.

Belastinggeld moet goed en transparant besteed worden. Daarom is controle en dossiervorming door accountants belangrijk. Met bovenstaande suggesties kan de controle minder zwaar worden gemaakt en kunnen protocollen beter op elkaar worden afgestemd zonder in te leveren op zorgvuldigheid en transparantie. Dat scheelt accountants werk en culturele instellingen geld. Volgens mij is iedereen het erover eens dat cultuursubsidie zoveel mogelijk naar cultuur moet.

Bron: Theaterkrant

Jos Stengs is partner van Dubois & Co registeraccountants, dat veel grote en kleine organisaties in de culturele sector als klant heeft. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel. Het geschetste beeld wordt onderschreven door meerdere accountants onder wie Bas van Heusden en Pascalle​ Heyman (Kamphuis & Berghuizen), Geert Hoes (Amstelstad), Frank van der Noll (Berghout + MAS Barendrecht).

LID WORDEN