ETC zoekt een field project coordinator.

*English translation follows after the Dutch text.

ETC zoekt een field project coordinator.

ETC zoekt een field project coordinator om technische verkoop en ondersteuning aan te bieden aan haar klanten in Nordics en Benelux. De succesvolle kandidaat zal de regionale manager en ETC/High End Systems ondersteunen binnen deze regio, potentiële verkopen opvolgen, producten demonstreren en training verschaffen aan verdelers en eindgebruikers over het gebruik van ETC en High End Systems materiaal.

Je hebt de mogelijkheid om vanop afstand uit een home office te werken in een van de volgende landen: Nederland, België, Denemarken of Zweden.

Representatieve verantwoordelijkheden:

 • Ondersteuning van de regionale manager en ETC/High End Systems binnen de regio
 • Demonstreren van materiaal aan verdelers, consultants, planners van theaters, ingenieurs en eindgebruikers
 • Bezoek aan beurzen en tradeshows, alsook opbouw, demo’s en afbouw van de beursstand volgens vereisten
 • Bezoek aan projectlocaties en eindgebruikers
 • Voorbereiden van budgetteringen gebaseerd op de noden van de klant
 • Bijstaan van de klant bij de ontwikkeling van specificaties
 • Ontwikkeling van riser diagrams in AutoCAD of vergelijkbaar programma
 • Training van verdelers en eindgebruikers op het gebruik van ETC en High End Systems producten
 • begeleiding van het projectteam bij de communicatie met de klant, inplannen van trainingen en bezoeken

Minimale kwalificaties:

 • Bachelor in een technische theater- of productieopleiding, of een vergelijkbare ervaring qua loopbaan met functies in een stijgende verantwoordelijkheid in de desbetreffende branche
 • 3-5 jaar technische achtergrond in licht in een professioneel theater, studio of verhuurbedrijf
 • Kennis van ETC en High End Systems producten
 • Bekendheid met de producten van concurrenten
 • Kennis van computer netwerken
 • Mogelijkheid om uitgebreid te reizen
 • Vloeiend in gesproken en geschreven Engels.
 • Kennis van Microsoft Office toepassingen (inclusief Outlook, Excel, Word)
 • Kennis van andere software en Adobe Acrobat
 • Kennis van SAP is een plus
 • AutoCAD of vergelijkbare vaardigheid
 • Presentatie en demo-ervaring
 • Goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden

Stel je kandidaat via de volgende link: http://bit.ly/ETCFPCVPT

 

ETC is looking for a Field Project Coordinator.

ETC is seeking a Field Project Coordinator to provide technical sales and support to its Nordic and Benelux customers. The successful candidate will support the regional manager and ETC/High End Systems dealers within that territory; following-up on sales leads, demonstrating products and providing training to dealers and end users on the use of ETC and High End Systems equipment.

You have the option to work remotely from a home office in one of the following countries: the Netherlands, Belgium, Denmark or Sweden.

Representative Responsibilities:

• Supports Regional Manager and ETC and High End Systems dealers within that territory.
• Demonstrates equipment to dealers, consultants, theatre planners, engineers, and end-users
• Attends exhibitions, sets up, does demos and takes down at exhibitions as required
• Visits sites and end users
• Prepares budget quotations based on customer needs
• Helps developing specifications for the customers
• Develops riser diagrams in AutoCAD or similar
• Trains dealers and end users in the use of ETC and High End Systems products
• Assists Projects team in dealing with customers, scheduling visits and training

Minimum Qualifications:
• Bachelor’s degree in a technical theatre or production program, or comparable business experience in increasingly responsible positions in the related discipline 
•  3-5 years technical lighting background in professional theatre, studio or rentals
• Knowledge of ETC and High End products
• Familiarity with competitors’ products
• Computer networking knowledge
• Ability to travel extensively
• Fluent in written and spoken English
• Knowledge of Microsoft Office applications (including Outlook, Excel, Word)
• Knowledge of other software and Adobe Acrobat.
• Knowledge of SAP a plus
• AutoCAD or similar proficiency
• Presentation and demo experience
• Good interpersonal and communication skills

To apply, visit http://bit.ly/ETCFPCVPT

 

LID WORDEN