Stichting OSAT zoekt een Projectleider

Stichting OSAT zoekt per 1 september een projectleider voor gemiddeld 8 uur per week

Wat is OSAT?
OSAT heeft tot doel het behartigen van de belangen van de belangen van organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de podium- en evenementen techniek. OSAT richt zich met name op de afstemming van vraag en aanbod tussen onderwijs- en het werkveld. Daarnaast op het verder ontwikkelen van het beroepsprofiel, de ontwikkeling van een kwaliteitsstructuur voor de branche podiumtechniek, de ontwikkeling van eindtermendocumenten en het toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs door het stimuleren van interne kwaliteitsborging, certificering en door verantwoordelijkheid te nemen voor examinering.

Wat doet de projectleider?
Het bestuur van OSAT zoekt voor ondersteuning bij de uitvoering van deze taken een projectleider die zich onder meer bezig houdt met volgende:

 • De projectleider vervult een initiërende, faciliterende en bemiddelende rol bij de uitvoering van de taken die OSAT zich stelt.
 • De projectleider voert de financiële administratie en stelt in overleg met de penningmeester, voorzitter en secretaris, tijdig de begroting, concept jaarrekening en het jaarverslag op.
 • De projectleider zoekt naar aanvullende financiële middelen en verzorgt aanvragen voor eventuele subsidies, fondsen, e.d.
 • De projectleider roept minimaal eenmaal per jaar de werkgroepen bijeen. De projectleider stelt de agenda op voor de vergadering van de werkgroepen, verzendt de stukken, bereidt de vergadering voor, doet tijdens de vergadering verslag van de stand van zaken, notuleert en geeft opvolging aan door de werkgroepen genomen besluiten.
 • De projectleider onderhoudt contacten met stakeholders in de podiumtechniek-en theaterbranche en het onderwijs en tracht het netwerk van OSAT uit te breiden, zowel nationaal als internationaal.
 • De projectleider informeert de bij OSAT betrokken organisaties en raadpleegt hen indien nodig.
 • De projectleider onderhoudt contact met en werkt samen met de sectorkamer creatieve industrie van SBB.
 • De projectleider  roept, in overleg met de voorzitter en de secretaris, (tenminste tweemaal per jaar) het OSAT- bestuur bijeen. De projectleider stelt de agenda op voor de bestuursvergadering, verzendt de stukken, bereidt de vergadering voor, doet tijdens de vergadering verslag van de stand van zaken, notuleert en geeft opvolging aan door het bestuur genomen besluiten.
 • De projectleider schrijft op verzoek van het OSAT-bestuur beleidsstukken.


Wat vragen we?

 • netwerker met goede kennis van onderwijsveld MBO en werkveld op gebied van podium- en evenemententechniek
 • bestuurlijke en beleidsmatige ervaring
 • flexibele inzetbaarheid
 • honorering op basis van ZZP of payroll (indicatie uurtarief € 50/uur)


Wat bieden we?
Een overeenkomst op basis van ZZP of payroll, indicatie uurtarief € 50/uur.

Informatie en procedure:
Voor vragen over de procedure of inhoudelijke informatie over de functie kun je terecht bij Bram de Ronde, voorzitter OSAT bestuur, via bramderonde@tiscali.nl.

Belangstellenden kunnen tot 19 augustus 2018 hun sollicitatiebrief met een curriculum vitae per mail sturen naar bramderonde@tiscali.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

LID WORDEN