EVENEMENTEN

15-02-2016

VPT Algemene Ledenvergadering

Maandag 15 februari 2016, Doornroosje Nijmegen
Aantal deelnemers: 53

Uitnodiging

 • Download hier de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (25 januari 2016)
 • Download hier de reminder voor de Algemene Ledenvergadering (5 februari 2016)

Programma

 • Download hier het programma

Documentatie

Vergaderstukken:

 • Download hier het ALV-boekje, met agenda en toelichting. Er wordt een voorstel tot statutenwijziging gedaan.
 • Download hier de conceptstatuten
 • Download hier het concept Huishoudelijk Reglement
 • Download hier BIJLAGE 1 bij Huishoudelijk Reglement VPT Aandachtsgebieden bestuur VPT
 • Download hier BIJLAGE 2 bij Huishoudelijk Reglement VPT Rooster van aftreden bestuur van de VPT
 • Download hier BIJLAGE 3 bij Huishoudelijk Reglement VPT Profielen bestuursleden VPT
 • Download hier de toelichting bij de financien

Relevante documenten:

 • Download hier de huidige statuten
 • Download hier het Beleidsplan 2015-2017
 • Download hier de Beleidsnotitie VPT ten behoeve van beleidsplan 2015-2017
 • Download hier het overzicht activiteiten (bijlage bij Beleidsnotitie t.b.v. Beleidsplan 2015-2017).

De VPT bedankt

 • voor de medewerking: Toine Tax (Doornroosje) en Maarten Verdwaald (Doornroosje)
 • voor de gastvrijheid: Doornroosje te Nijmegen

VPT, ALV, Doornroosje Nijmegen

LID WORDEN