Documenten over de VPT

Huidig beleid

Op de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2014 in Theater De Stoep te Spijkenisse is de Beleidsnotitie t.b.v. beleidsplan 2015-2017 aangenomen.

  • Download hier de Beleidsnotitie t.b.v. Beleidsplan 2015-2017;
  • Download hier het overzicht activiteiten (bijlage bij Beleidsnotitie t.b.v. Beleidsplan 2015-2017).


Op de Algemene Ledenvergadering van 16 februari 2015 in Dr Anton Philipszaal | Lucentdanstheater te Den Haag is het Beleidsplan 2015-2017 aangenomen.

  • Download hier het Beleidsplan 2015-2017;
  • Download hier de bijlagen bij het Beleidsplan 2015-2017.


Op de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2016 in Doornroosje te Nijmegen zijn de Profielen bestuursleden VPT aangenomen.

  • Download hier de Profielen bestuursleden VPT


Statuten


Huishoudelijk Reglement

  • Download hier het Huishoudelijk Reglement


Algemene Voorwaarden

  • Download hier de Algemene Voorwaarden 2020


Algemene Ledenvergadering

  • Download hier de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van 8 februari 2019.
  • Download hier het kort verslag Algemene Ledenvergadering VPT van 12 november 2019

LID WORDEN