•  
  Inhoud Zichtlijnen 173, juli 2017

  Inhoudsopgave en een selectie van artikelen uit Zichtlijnen 173 in PDF.

  Lees meer

 •  
  Inhoud Zichtlijnen 170, januari 2017

  Inhoudsopgave en een selectie van artikelen uit Zichtlijnen 170 in PDF.

  Lees meer

 •  
  Redactioneel: Afscheid, Eric de Ruijter, Zichtlijnen 104, januari 2006

  Een raar gevoel: dit is mijn laatste nummer van Zichtlijnen. Of eigenlijk was nummer 103 dat al. Nummer 104 is goeddeels gemaakt door mijn opvolger, Jos van de Haterd.

  Lees meer

 •  
  Inhoud Zichtlijnen 104, januari 2006

  Inhoud Zichtlijnen 104, januari 2006

  Lees meer

 •  
  Redactioneel, Eric de Ruijter, Zichtlijnen 76, mei 2001

  De nieuwe vormgever van Zichtlijnen, Mathilde de Vriese, hoef ik u in woorden nauwelijks voor te stellen. Zij stelt zichzelf voor middels een vernieuwd uiterlijk van het blad: een nieuwe letter voor de tekst en de koppen, een andere opmaak van het beeld en van de verschillende soorten artikelen, zodat u in een oogopslag kunt zien of u een column dan wel een hoofdartikel openslaat. Verder gaan we ook niet in de renovatie van de vormgeving: het is niet de bedoeling of nodig om het blad een totaal ander uiterlijk te geven. Daarvoor had Frank Lever al genoeg bijdragen geleverd. Ook de inhoud en de opbouw van het blad is niet gewijzigd: achterin vindt u bijvoorbeeld nog steeds de column ‘Werklicht’ van Niko Bovenberg en voorin het hoofdartikel dat ik er dit keer speciaal wil uitlichten.

  In eerste instantie zou Coen Jongsma naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede een artikel gaan schrijven over de veiligheid van pyrotechnische projecten. Hij zou een dag gaan meelopen met Frans Arntz, van het bedrijf De Vierde Dimensie en voorzitter van de branchevereniging voor Professioneel Vuurwerk, Pyrotechniek en Toepassingen. Dit plan werd echter achterhaald door de werkelijkheid: er zijn nauwelijks nog pyrotechnische projecten en door het nieuwe Vuurwerkbesluit dat minister Pronk eind februari naar buiten bracht, is de kans groot dat de pyrotechniek geheel uit de theaters zal verdwijnen. De branchevereniging zelf geeft al aan dat het een goede zaak is om de algehele veiligheid onder de loep te nemen en te komen tot een heldere normering en regelgeving. Het kan zijn dat de branche zelf zich dit misschien wat laat heeft gerealiseerd, maar het besluit zoals het zich nu aandient is volgens Arntz de doodklap voor de meeste bedrijven. En dat is zonder meer merkwaardig: net als bij de ramp in Volendam is het een logische reactie om onmiddellijk streng te gaan handhaven, maar het nieuwe Vuurwerkbesluit heeft ook iets van roomser dan de paus te willen zijn. Het lijkt erop dat de minister wat dit betreft af wil van het poldermodel. En dat voelt natuurlijk gelijk als een vorm van bevoogding van een branche in de podiumkunsten en evenementenindustrie die ongetwijfeld zeer professioneel bezig is, en zich bewust is van de gevaren omdat zij per definitie te maken hebben met vuurwerk in combinatie met (grote) groepen toeschouwers. Je zou toch verwachten dat beleid ontwikkeld wordt samen met de sector – niet op basis van onmogelijke regels, maar met een wettelijk kader, waarbij een ministerie de sector zelf vraagt om te komen tot een concrete invulling. In feite zoals dat gaat bij de ontwikkeling van Arbobeleid. Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk om alle partijen rond de tafel en op één lijn te krijgen, maar het levert in ieder geval op dat de kunstensector zelf voorstellen doet om, zoals dat in deze termen heet, te komen tot een convenant. Op die manier wordt voorkomen dat bijvoorbeeld theaters wat betreft hun hijsinstallaties vallen onder dezelfde regels als die in de haven gelden.

  U hoort nog van deze branchevereniging: begin september presenteren zij zich op de ledendag van de VPT.

 •  
  Inhoud Zichtlijnen 72, september 2000

  Inhoud Zichtlijnen 72, september 2000

  Lees meer

 •  
  Een virtueel theaterplein, Eric de Ruijter, Zichtlijnen 72, september 2000

  De website van Zichtlijnen (www.zichtlijnen.nl) is alweer een paar jaar geleden gerenoveerd. In de huidige opzet is het mogelijk het archief te raadplegen, het bestand van Wie is wie in te zien, via links relevante website te bezoeken, ingezonden brieven te sturen of overtollige appratuur zonder commercieel oogmerk te koop aan te bieden.

  Lees meer

 •  
  Inhoud Zichtlijnen 68, januari 2000

  Inhoud Zichtlijnen 68, 2000

  Lees meer

 •  
  Beursberichten, Zichtlijnen 68, januari 2000

  PQ-paviljoen en VPT-info, Prijsuitreiking, Doeken te koop, Zichtlijnen en Lezingen op de Vakbeurs.

  Lees meer

 •  
  Inhoud Zichtlijnen 67, november 1999

  Inhoud Zichtlijnen 67, november 1999

  Lees meer

 •  
  Inhoud Zichtlijnen 46, mei 1996

  Inhoud Zichtlijnen 46, mei 1996

  Lees meer

 •  
  Trekkenwandinstallaties: gebruiksonderzoek, Rinus Bakker en Jeroen Seeboldt, Zichtlijnen 46, mei 1996

  In het volgende nummer van Zichtlijnen gaat een driedelige serie over normering en benaming van trekkenwanden van start. Om tot overeenstemming over de normen voor de installaties en het gebruik ervan te komen, willen de schrijvers van die reeks graag inventariseren hoe de trekkenwanden in de praktijk gebruikt worden. Wij doen daarom een oproep aan iedereen die een trekkenwand in huis heeft om de enquête in te vullen en op te sturen.

  Lees meer

 •  
  Rectificatie, Zichtlijnen 33, februari 1994

  In het artikel over het nieuwe decoratelier in Rotterdam, Vorm en Decor, in Zichtlijnen 31, oktober 1993 stond te onrechte vermeld dat Theo Boskamp en Ben van de Knaap de nieuwe eigenaren zouden zijn.

  Lees meer

 •  
  Inhoud Zichtlijn 12, augustus 1990

  Inhoud Zichtlijn 12, augustus 1990

  Lees meer

 •  
  Inhoud Nieuwsbrief 2, november 1988

  Inhoud Nieuwsbrief 2, november 1988

  Lees meer

 •  
  Inhoud Nieuwsbrief 1, september 1988

  Inhoud Nieuwsbrief 1, september 1988

  Lees meer

LID WORDEN