ETTE

Samen met de zusterorganisaties in Duitsland, Zweden en België heeft de VPT een Educatief Centrum opgezet. Het doel daarvan is om:

  • gegevens te verzamelen uit verschillende Europese landen over veiligheidscompetenties en deze in een matrix te plaatsen; -overeenkomsten en verschillen tussen de landen te benoemen;
  • een standaard te maken van competenties waarover iedereen het eens is;
  • die standaard uit te dragen, zowel aan volwassenen als aan docenten in het beroepsonderwijs;
  • een educatief programma (zowel ‘open source’ als workshops) hiervoor te ontwikkelen.

 

Lees hier meer over ETTE.

Zie hier het filmpje the ETTE test.

Lees het artikel 'Toegang tot alle podia uit Zichtlijnen 164, januari 2016 dat dieper ingaat op ETTE.

 

LID WORDEN