ETTE

Samen met de zusterorganisaties in Duitsland, Zweden en België heeft de VPT een Educatief Centrum opgezet. Het doel daarvan is om:

  • gegevens te verzamelen uit verschillende Europese landen over veiligheidscompetenties en deze in een matrix te plaatsen; -overeenkomsten en verschillen tussen de landen te benoemen;
  • een standaard te maken van competenties waarover iedereen het eens is;
  • die standaard uit te dragen, zowel aan volwassenen als aan docenten in het beroepsonderwijs;
  • een educatief programma (zowel ‘open source’ als workshops) hiervoor te ontwikkelen.

 

Lees het artikel 'Toegang tot alle podia uit Zichtlijnen 164, januari 2016 dat dieper ingaat op ETTE.

 

LID WORDEN