•  
    Opinie: Echte pariteit, Kees Klooster, Zichtlijnen 163, november 2015

    Dat theaters en bespelers op basis van pariteit mensen en materiaal leveren is een onomstreden uitgangspunt, vastgelegd in een mantelovereenkomst. Om te voorkomen dat op de toneelvloer moet worden uitgevochten hoe gelijkwaardig de inbreng van de betrokken partijen is, stelt Kees Klooster voor om deze inbreng van te voren schriftelijk vast te leggen.

    Download

LID WORDEN