Colofon

 

Uitgever
Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
Noorderweg 2 J, 1221 AA Hilversum
tel. 035-3030109
zichtlijnen@vpt.nl

Redactie Zichtlijnen
Zichtlijnen

Noorderweg 2 J, 1221 AA Hilversum
tel. 035-3030109
zichtlijnen@vpt.nl

Hoofd Redactie: Bestuur VPT

Eind Redactie: Alex Buurman

Advertenties
Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)

Noorderweg 2 J, 1221 AA Hilversum
tel. 035-3030109, info@vpt.nl
Zie ook adverteren in Zichtlijnen

Vormgeving en opmaak
Nout Design, www.ndoc.nl

Druk
De toekomst, 
www.detoekomst.nl

Rechthebbenden
De redactie heeft waar mogelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen van het illustratiemateriaal. Waar dat niet gelukt is verzoeken wij rechthebbenden contact met ons op te nemen.

Abonnementen
U kunt Zichtlijnen ontvangen door lid te worden van de VPT. Het blad wordt dan automatisch toegestuurd. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn voor een lidmaatschap is twee maanden, te weten uiterlijk voor 1 november. Zie hier voor informatie over lidmaatschappen en de Algemene Voorwaarden.

Aanmeldingen en opzeggingen kunt u uitsluitend schriftelijk, richten tot de Vereniging voor Podiumtechnologie.

ISSN-nummer
1386-3738

LID WORDEN