PMSE

De VPT is lid van de PMSE. De PMSE is de Nederlandse Belangenvereniging Draadloze Audio Verbindingen Programme Making & Special Events.

De leden van PMSE volgen vanuit hun uiteenlopende rollen binnen de Nederlandse professionele broadcast & entertainmentindustrie al jaren de ontwikkelingen rond het frequentiebeleid voor draadloze microfoons, -intercoms, -reportagezenders en andere essentiële productiemiddelen.

Probleem
Draadloze (audio- en video-) verbindingen voor producties zijn afhankelijk van frequentieruimte. Frequentiespectrum is schaars en niet ‘oprekbaar’, zodat nieuwe technieken vrijwel altijd ten koste gaan van bestaande gebruikers. Grote marktpartijen waaronder Google, Microsoft, Dell, Philips en anderen zien enorme potentie in diverse nieuwe mobiele toepassingen voor de consument, waarvoor echter wel frequentiespectrum nodig is. De huidige beschikbare frequentieruimte voor draadloze verbindingen voor productie heeft de warme belangstelling van onder meer genoemde marktgiganten om deze grootschalig voor consumententoepassingen te gaan exploiteren. De overheid gaat in basis uit van de hoogste bieder voor delen van het spectrum, waarmee bij uitblijven van initiatieven vanuit de entertainmentbranche, het gebruik van draadloze microfoons, intercoms, reportagezenders, et cetera in de komende jaren mogelijk ernstig wordt beperkt, zo niet onmogelijk wordt.

Doelstelling
De Nederlandse theater-, omroep, film- en special events industrie (PMSE: Program Making & Special Events) biedt in Nederland werk aan tienduizenden mensen en produceert dagelijks honderden TV programma’s, voorstellingen, radio-uitzendingen en special events voor de gehele Nederlandse bevolking. De sociale en economische belangen op dit gebied worden echter niet behartigd richting overheid en dreigen daarmee stilzwijgend te vergaan! De PMSE streeft ernaar frequentieruimte van voldoende kwantiteit en kwaliteit veilig te stellen om theater-, omroep, film- en special events-producties ook in de nabije toekomst te kunnen blijven realiseren. De PMSE is van mening dat daarvoor een nieuwe, breed gedragen samenwerking van alle belanghebbenden welke zich richting overheid inzet, noodzakelijk is.

Voor meer informatie: www.pmse.nl.

LID WORDEN