OVER DE VPT

De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) heeft als doel sectorbreed een bijdrage te leveren aan kennis, deskundigheid, professionaliteit, gezondheid en veiligheid van een ieder die achter de schermen in de podium- en evenementensector werkt. Dat gebeurt door het doen van onderzoek, kennisoverdracht en het bieden van een netwerkplatform.

Kennisoverdracht

Zichtlijnen
De VPT geeft het blad Zichtlijnen uit. Zichtlijnen is een onafhankelijk en spraakmakend vakblad voor leden van de VPT. Het bevat columns en interviews, technisch nieuws en reportages. Naast techniek is er aandacht voor productie, vormgeving, veiligheid, normering en onderwijs.

Activiteiten
De VPT organiseert studie-, themadagen en expertisebijeenkomsten over licht, geluid, video, hijstechniek, (technische) productie, show control, gebouwbeheer, scenografie, arbo en tal van onderwerpen. Naast brede activiteiten waarbij de basiskennis aan de orde komt, worden ook dieper gravende en specialistische workshops aangeboden, door deskundigen uit het vak.
U kunt hier het activiteitenarchief raadplegen.

Website en digitale nieuwsbrief
Op de website vindt u artikelen over uiteenlopende onderwerpen,
nieuws, vacatures, en vraag & aanbod. Daarnaast kunt u een schat aan informatie vinden in de online archieven. VPT-leden ontvangen iedere drie weken de digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws en actuele vacatures.

Boekuitgaven
De VPT verkoopt gespecialiseerde boeken over techniek en vormgeving. Daarnaast geeft de VPT zelf ook boeken uit in samenwerking met het Van den Haspelboekenfonds. Een voorbeeld hiervan is de serie Algemene Theatertechniek.

Netwerk

Verenigingsnetwerk
De VPT is een bijzonder actieve vereniging met zo’n achthonderd* persoonlijke leden. Daarnaast zijn er een kleine tweehonderdvijftig* podia, gezelschappen, bedrijven en onderwijsinstellingen lid. Het VPT-lidmaatschap geeft toegang tot dit dynamische netwerk.

Buitenlandbeleid
De VPT streeft naar een goed functionerende samenwerking, vakinhoudelijke ontwikkeling en exposure voor haar bedrijfsleden op zowel Europees als mondiaal niveau. Tot de activiteiten van de VPT behoren incidenteel buitenlandse handelsmissies. Via de internationale organisatie OISTAT heeft de VPT een internationaal netwerk van technici, vormgevers en architecten. Buitenlandse sprekers worden frequent uitgenodigd voor lezingen en workshops. Een VPT-lid is automatisch ook lid van OISTAT Internationaal.

Innovatie

Netwerkorganisatie
Als netwerkorganisatie is de VPT hét kenniscentrum van de branche. De algemene en specifieke kennis van VPT-leden komt via de communicatiekanalen van de VPT ten goede aan alle leden.

Belangenbehartiging

De VPT is vertegenwoordigd in tal van organisaties waarmee, op welke wijze dan ook, de belangen van de VPT-leden gemoeid zijn. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven op het gebied van arbo, NEN en PMSE.

Onderwijs

De VPT is projectleider van OSAT. Binnen Stichting OSAT werken onderwijsinstellingen en de podiumsector samen om de kwaliteit van het onderwijs op het vakgebied te bewaken en te verhogen.

Lidmaatschap

De Vereniging kent verschillende lidmaatschapsoorten. Elke soort kent verschillende varianten zodat u een lidmaatschap kunt kiezen dat het beste bij u of uw organisatie past. Voor de voordelen van deze varianten en de actuele contributietarieven kunt u hier terecht. U kunt via de info@vpt.nl een lidmaatschap aangaan.

U vindt hier de Algemene Voorwaarden.

LID WORDEN