OISTAT


 

OISTAT International
OISTAT staat voor Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre
 / International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians. Oistat is een internationaal samenwerkingsverband tussen theatervormgevers, theatertechnici en architecten, die in zes commissies minimaal één keer per jaar vergaderen, elkaar dan hun werk laten zien, verworven kennis delen, voorstellingen en theaters bezoeken en samen projecten zoals New Theatre Words uitvoeren. Veel deelnemers aan Oistat werken vaak ook samen in bijvoorbeeld normencommissies of competities buiten Oistat, organiseren congressen en nodigen elkaar uit als spreker of docent.

De zes commissies waar u aan deel kan nemen zijn Techniek, Scenografie, Architectuur, Opleidingen, Publicaties, en Historie en Theorie. Iedere commissie komt minimaal één keer per jaar bijeen en voert projecten uit. Er zijn subcommissies voor bijvoorbeeld licht- of geluids-ontwerpers. Eens in de 4 jaar vindt er een 'wereldconferentie', de World Stage Design plaats. De deelnemers aan OISTAT-activiteiten zijn vaak vertegenwoordigers namens hun 'VPT' (denk aan de STEPP, USITT of DThG) of zijn persoonlijke leden. Doordat de VPT een OISTAT-center is, bent u als VPT-lid automatisch ook lid van OISTAT en kunt deelnemen aan alle OISTAT activiteiten en -netwerk.

Bezoek hier de website van OISTAT.

LID WORDEN