Bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor Podiumtechnologie bestaat uit:

  • Henk Kroon (TivoliVredenburg) (voorzitter)
  • Rick Liesveld (Ziggo Dome)
  • Jeroen Seeboldt (Recordplayer) (secretaris)
  • Bob Ages (Podiumtechniek.nl)
  • Maaike Westinga (TenBrasWestinga architecten)
  • Antoinette Wijffels (Improve) (penningmeester)

(Bijgewerkt september 2017*)

Aftreedschema

Naam In functie Termijn Aftreding
Jeroen Seeboldt 09-2012 2e termijn 09-2018
Henk Kroon 09-2015 1e termijn 09-2018
Rick Liesveld 09-2015 1e termijn 09-2018
Bob Ages 02-2017 1e termijn 02-2020
Maaike Westinga 02-2017 1e termijn 02-2020
Antoinette Wijffels 02-2017 1e termijn 02-2020

 

Portefeuilleverdeling bestuur

 Buitenlandbeleid Jeroen Seeboldt
 Standaardisering en normering Henk Kroon
 Ledenaanwas ern ZZP-ers

 
Rick Liesveld

Henk Kroon
 Operationele zaken (personeelsbeleid, financiën, huisvesting) nnb
 Opleiding en educatie  
 Theaters, gezelschappen, poppodia, persoonlijke leden, evenementen

 
Rick Liesveld

Henk Kroon
 Bedrijfsleden nnb
 Marketing en communicatie
 
Rick Liesveld
Jeroen Seeboldt

*Jelle van der Holst heeft in september 2017 wegens te drukke werkzaamheden zijn bestuuurslidmaatschap van de VPT neergelegd.

LID WORDEN