Overige werkgroepen

Een aantal werkgroepen is in ruste, heeft het doel al bereikt of komt alleen nog samen wanneer de actualiteit daar om vraagt.

Werkgroepen die hun doel bereikt hebben zijn BICKT en BOEH.

Werkgroep BICKT

De werkgroep BICKT, gezamenlijk initiatief van VSCD en VPT, heeft een document met normen en regels voor beheer, onderhoud, inspectie, certificering en keuring van hijs- en hefinstallaties in theaters en de evenementenbranche ontwikkeld. Het concept is door belangstellenden voorzien van commentaar. Zie het artikel in Zichtlijnen 144. Het definitieve document is gepresenteerd op de themadag van 10 december 2012 in Tilburg.

Download hier het BICKT-document.

Deelnemers aan de BICKT-werkgroep waren destijds:

 • Gert Jan Brouwer (voorzitter) – Frontline Rigging Consultancy BV
 • Lian The (secretaris) – ToornendPartners
 • Rinus Bakker – Rhino Rigs BV
 • John Bollen – Stakebrand tws / Trekwerk
 • Astrid Francissen – DTS²
 • Huub Huikeshoven – theateradvies bv
 • Koen Koch – pb | theateradviseurs
 • Robert Pronk – Silicon Theatre Scenery
 • Jeltsje In der Rieden – Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
 • Roy Schilderman – Argh!
 • Toon de Vries – Platform Operators Nederland (PON)
 • Francis Klunder (notulist) – Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
   

Werkgroep BOEH

De werkgroep BOEH (Branche Overleg Evenementen Hijsinstallaties) is een gezamenlijk initiatief van de VSCD en de VPT als vervolg op de BICKT werkgroep. Deze werkgroep gaat over ‘Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties’. Het document is gepresenteerd op de Themadag Hijsen en Heffen 19 januari 2015 in Dordrecht.

Download hier het BOEH-document.

Deelnemers aan de BOEH-werkgroep waren destijds:

 • Gert Jan Brouwer (voorzitter) – Frontline Rigging Consultancy
 • Roy Schilderman (secretaris) – Argh!
 • Rinus Bakker – Rhino Rigs
 • John Bollen – Stakebrand TWS / Trekwerk
 • Gerbrand Borgdorff – theateradvies bv
 • Koen Koch – pb | theateradviseurs
 • Jeltsje In der Rieden – Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
 • Lian The – ToornendPartners
 • Hugo van Uum – Nationale Opera & Ballet
 • Eric Verkaik – Liftinstituut
 • Marco Verschoor – TÜV Nederland
 • Eeuw Vos – DTS²
 • Toon de Vries – Platform Operators Nederland (PON)
 • Els Wijmans - Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)
 • Francis Klunder (notulist) – Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT)


Een aantal VPT-werkgroepen is sinds enige tijd minder actief:

 • Werkgroep licht: sinds 2013 niet actief 
 • Werkgroep geluid: sinds 2013 niet actief
 • Werkgroep PON (Platform Operators Nederland): sinds 2013 niet actief
 • Werkgroep Theatergebouwen: sinds 2014 niet actief
 • Werkgroep ZZP-ers: sinds 2015 niet actief


Een aantal werkgroepen die voortkomen uit een gezamenlijk initiatief van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en de VPT hebben de eigen doelstelling behaald en zijn daarom inactief:

 • BICKT (Branchedocument Inspectie, Certificering en Keuring Podiumtechnische machines en/of installaties). De werkgroep schreef een branchedocument en publiceerde het definitieve document op maandag 10 december 2012 in Theaters Tilburg te Tilburg.
 • BOEH (Brancheoverleg Evenementen Hijsinstallaties). De werkgroep schreef een branchedocument over continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische machines en publiceerde dit op maandag 19 januari 2015 in het Energiehuis te Dordrecht.

LID WORDEN