Oprichting vereniging

Op 6 april 1977 start Cees van Dorsser, raadgevend ingenieur op het gebied van akoestiek, het initiatief om met een groep mensen te komen tot een vereniging waar de technische aspecten van de podiumkunsten centraal staan. In augustus 1977 komt deze groep voor het eerst bij elkaar.

De officiële oprichting van de Vereniging voor Podiumtechnologie is op 30 oktober 1978. De mensen van het eerste uur zijn vooral theatertechnische adviseurs, ingenieurs, architecten en schouwburgdirecteuren. De theatertechnici zijn vertegenwoordigd in de persoon van Chris Lievaart, op dat moment Hoofd Technische Organisatie van De Nederlandse Opera.

De eerste openbare vergadering van de VPT vond plaats op 27 november in Theater De Krakeling te Amsterdam. Een van de oprichters, Wigger Atsma, wordt secretaris en zal dat blijven tot 1991. Onder de aanwezige theatertechnici is ook Frits van den Haspel. Op dezelfde dag verschijnt het nulnummer van het vakblad Podium & Techniek, uitgegeven door de nieuwe vereniging.
Na één jaar telt de vereniging 369 leden.

LID WORDEN