NIEUWS

11-01-2021

1 februari gaat het loket van Kickstart Cultuurfonds opnieuw open

Producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters kunnen dan een aanvraag indienen om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat instellingen publiek veilig kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen corona-proof plaatsvinden.

Producent podiumkunsten - Open vanaf 1 februari
Muziekpodium - Open vanaf 8 februari
Museum - Open vanaf 15 februari 
Theater - Open vanaf 22 februari

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

Indiendata en criteria 2021

Kickstart Cultuurfonds werkt met verschillende indienrondes en verschillende categorieën: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters. Voor iedere categorie is er drie keer de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De indienrondes duren steeds een werkweek, van maandagochtend 10 uur tot vrijdagmiddag 16 uur. De indiendata en criteria vindt u op de pagina van uw categorie.

Vragen?

Culturele instellingen die overwegen een aanvraag in te dienen, maar nog vragen hebben, kunnen die per mail stellen. Vanaf 18 januari zit het adviseursteam klaar om alle vragen te beantwoorden. Meer informatie volgt.

Wie liever telefonisch contact heeft met een adviseur, kan vanaf 11 januari weer terecht bij het telefonisch spreekuur. Dat vindt wekelijks plaats op de maandag van 13.00-16.00 uur, woensdag van 10.00-13.00u en vrijdag van 13.00-16.00u, via telefoonnummer 020-800 91 50.

Lees hier meer.

LID WORDEN