NIEUWS

17-03-2020

11 mei: Algemene Ledenvergadering

Op 11 mei staat onze algemene ledenvergadering gepland.

In deze Corona-tijd een uitgelezen kans om te experimenteren met een vorm van een ALV op afstand, waarbij mogelijk meer leden dan gewoonlijk kans zien om mee te doen. We zullen dit organiseren via Zoom. De ALV is bedoeld om het bestuur verantwoording te laten afleggen voor het afgelopen jaar met bijbehorende stukken als bestuursverslag en jaarcijfers. Aangezien er nu zoveel speelt bij alle leden van onze vereniging willen we de ‘officiële’ ALV verplaatsen naar juni, en deze 11e mei inzetten als ledenraadpleging.

Door dit te doen krijgen wij tevens de kans om te oefenen met deze digitale manier van samenkomen. Op dit moment zijn we met het bestuur druk in de weer met de situatie die nu is ontstaan. Zo wordt er door verschillende partijen gepraat over de protocollen die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de 1,5 meter maatregelen en zijn er diverse lobby’s gaande richting de overheid om op te komen voor onze belangen. Graag willen we hier feedback op van u als lid en hopen we zoveel mogelijk input op te halen over hoe u vindt dat de vereniging iets voor u kan betekenen.

In plaats van de gebruikelijke stukken ontvangt u van ons een aparte uitnodiging ter voorbereiding op de bijeenkomst van 11 mei. We zullen u vragen zich van tevoren aan te melden zodat we de digitale coördinatie en communicatie zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Mochten de maatregelen verlengd worden na 20 mei, dan zullen we de ALV in juni ook volledig op afstand doen, en dan de onderwerpen behandelen binnen de door de statuten vereiste termijn. We hopen dat u net als wij enthousiast bent over dit experiment en dat u zich allemaal aanmeldt om met elkaar te delen wat ons bezig houdt.

Start 16.00 uur.

 

Onderwerpen
Leden kunnen voor deze ALV onderwerpen aandragen via bestuur@vpt.nl

Aanmelden
Wij hopen op uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst! De ledenraadpleging vindt plaats via ZOOM. Om een en ander goed te laten verlopen willen we u vragen zich uiterlijk maandagochtend, 11 mei, 10 uur aan te melden via info@vpt.nl. Na aanmelding ontvangt u de link naar de meeting.

 

LID WORDEN