NIEUWS

17-03-2020

11 mei: Algemene Ledenvergadering

De ALV op 11 mei gaat door!

We zullen de ALV op 11 mei op afstand houden. Een leuk experiment waar we hopelijk ook in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.

Meer informatie hierover volgt binnenkort.

 

Op de agenda staat onder andere:


• Verslag ALV 12 november 2019
• Bestuursverslag 2019
• Kascontrolecommissie
• Beleid 2020-2021
• Begroting 2021
• ...

Start 16.00 uur.

Onderwerpen
Leden kunnen voor deze ALV onderwerpen aandragen via bestuur@vpt.nl

Aanmelden
Wij hopen op uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst! Deelname is kosteloos, maar u dient zich wel aan te melden via info@vpt.nl.

Locatie
Voor bereikbaarheid en informatie over parkeergelegenheden kunt u hier terecht.

LID WORDEN