NIEUWS

24-05-2018

200 leden gezocht voor een nieuw fonds in de podiumkunsten

Aftrap campagne ONS FONDS
Op 10 mei vond de aftrap plaats van de campagne voor ONS FONDS. ONS FONDS wil experimenteren met alternatieve manieren van subsidieverstrekking. De ambitie van de campagne is om 200 leden te werven en zo de oprichting en eerste proefopstelling van ONS FONDS mogelijk te maken. Sinds de start van de campagne staat de teller op 118 leden.

Waarom?
Er wordt steeds vaker gepleit voor een betere aansluiting van subsidieregelingen bij de praktijk van kunstenaars, gezelschappen en instellingen in het theater – zie bijvoorbeeld het sectoradvies van de Raad voor Cultuur.

ONS FONDS begint bij de vaststelling dat veel fondsen in de podiumkunsten lijden onder een regime van kwantificering en geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Kunstenaars verhouden zich in hun aanvragen tot parameters en formats, die haaks staan op hun praktijk en hun plannen. Dit geldt voor het artistieke werk, maar ook voor de organisatievorm en de financiering. Cijfermatige beoordelingen creëren de illusie van een waterdicht, objectief en belangeloos systeem. Maar het werkt juridisering in de hand: wie niet geselecteerd wordt en de beslissing wil aanvechten, richt zijn pijlen op procedurefouten en miscalculaties. Met als gevolg een veld waarin verschillende spelers zich ‘indekken’ en een subsidiesysteem dat iedere relatie met de artistieke hartslag ontbeert.

ONS FONDS ontwikkelt alternatieve voorstellen voor subsidiekaders en procedures, gebaseerd op onderling vertrouwen en inhoudelijke kennis. Leden vragen aan én beslissen mee: peer-to-peer, regelarm, transparant, met vertrouwen.

Proefopstelling
Met 200 leden kan ONS FONDS 10.000 euro vrijmaken, om een proefopstelling te doen: leden van het fonds kunnen een plan indienen en ingeloot worden om in een commissie de plannen te beoordelen. Men is niet verplicht in te dienen, men mag passen voor een plaats in de commissie. De proefopstelling vindt najaar 2018 plaats. Voor verdere uitleg zie www.onsfonds.com.

Voor wie?
ONS FONDS is er voor alle professionals in de podiumkunsten (theater, muziek, dans, mime, performance, poppentheater, teksttoneel, etc): makers en performers, ontwerpers en bouwers, technici en dramaturgen, communicatie- en kassamedewerkers, critici en docenten, beleidsmakers en programmeurs. Iedereen kan lid worden op persoonlijke titel, dus niet namens een instelling of organisatie.

Door wie?
ONS FONDS bestaat uit haar leden. Een actieve kerngroep is bezig met de werving van de eerste 200 leden. Deze kernploeg bestaat uit uit: Anne van de Wetering,  Barbara Van Lindt, Luc de Groen, Melanie Schram, Marte Boneschansker, Iris Spanbroek, Jennifer van Exel, Fransien van der Putt, Anneke Jansen, Noah Voelker, Marijn Prakke, Bart van de Woestijne en Joep van der Geest.

Lid worden zie hier.

Bron: ONS FONDS

LID WORDEN