NIEUWS

20-05-2019

4 miljoen euro voor culturele vernieuwing in de regio

Minister Van Engelshoven trekt in 2019 en in 2020 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Het bedrag wordt door verschillende stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Er gaan 15 culturele proeftuinen, verspreid over het hele land, van start.

Minister Van Engelshoven: “Cultuur groeit en bloeit in alle provincies. Met deze financiële impuls wil ik die ontwikkeling verder stimuleren. Het afgelopen jaar heb ik gezien dat culturele instellingen samen met gemeentes en provincies hard hebben gewerkt aan hun eigen profiel. Door een profiel te kiezen, laten de regio’s zien waarin hun kracht zit en waar nog uitdagingen liggen.” 

Proeftuinen

In 15 proeftuinen worden de krachten gebundeld. Zo richt een proeftuin in Flevoland zich bijvoorbeeld op vmbo-leerlingen om hen op een andere manier in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Zij doen dit door nieuwe vormen van cultuureducatie te ontwikkelen samen met leerlingen, docenten en culturele instellingen. In een Rotterdamse proeftuin wordt samengewerkt om ruimte en perspectief te bieden aan creatief MBO-talent binnen de podiumkunsten. En in de cultuurregio Zuid zet een proeftuin zich in om het klimaat voor dans te verstevigen, zodat danstalent uit de regio mogelijkheden krijgen om zich in de regio te ontwikkelen en te ontplooien. 

De andere proeftuinen zijn: Duurzame mode 025 (Arnhem-Nijmegen), Internationalisering (Brabantstad), Culturele Bloei (Ede-Wageningen), Cultuuranker (Haaglanden), Cultuur om de hoek (Leiden), Bereikbaarheid en promotie van cultuur (Metropoolregio Amsterdam),  Kunst en landschap (Stedendriehoek),  Maakplaatsen en generatoren (Twente), Gebiedsontwikkeling voor de culturele sector (Utrecht), Meertaligheid (We the North), Muziekeducatie (Zeeland) en Hybride productiehuis (Zwolle). 

Profielen

Minister Van Engelshoven heeft vorig jaar aan de stedelijke regio’s en culturele instellingen gevraagd om stedelijke en regionale profielen op te stellen. De profielen schetsen een visie op cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een stad of regio. De proeftuinen komen voort uit deze profielen. Met de profielen verwoorden de regio’s hun ambities en laten ze hun groeipotentie voor de toekomst zien.

Bron: Rijksoverheid

 

LID WORDEN