NIEUWS

30-03-2017

Aanbesteding theater Den Bosch mislukt

De gemeente Den Bosch lukt het niet om het Theater aan de Parade te bouwen voor 55 miljoen euro, daarmee is de aanbesteding mislukt.

De raad besloot in 2013 een nieuw theater op de huidige plek te bouwen. Er is uitgegaan van de totale kosten van 55 miljoen euro (prijspeil 2013), exclusief indexering. In de aanbestedingsprocedure kwamen Ballast Nedam en BAM met een definitieve bieding, maar zij hebben aangegeven het project niet voor 55 miljoen te kunnen realiseren. De kosten voor de realisatie van het nieuwe theater niet passen binnen de financiële kaders van de raad. De gemeente selecteerde in een Europese niet-openbare aanbesteding totaal vijf bedrijven waarvan er drie geen bieding ingeleverd hebben.

Op 9 mei moet de gemeente een besluit nemen omdat anders de programmering van het seizoen 2017/2018 in gevaar komt.

Bron: Brabants Dagblad, Gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

LID WORDEN