NIEUWS

29-11-2021

Aangepast protocol podiumkunsten

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden.

Op deze site een overzicht van de protocollen.

Het protocol podiumkunsten van de NAPK is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, zal dit document daarop worden aangepast. Voor specifieke situaties die gelden voor de eigen organisatie of project kunnen wanneer nodig aanvullende maatregelen getroffen worden in overleg met de lokale overheid van de eigen vestigingsplaats en/of de veiligheidsregio.

https://napk.nl/protocol-podiumkunstproductie-gereed-2/

LID WORDEN