NIEUWS

15-10-2018

Aanpak docententekort in mbo

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer pleiten MKB-Nederland, VNO-NCW en de MBO Raad voor meer uitwisseling van personeel tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven om zo het nijpende docententekort tegen te gaan.

Praktijkkennis
'Door bijvoorbeeld de instroom van meer (parttime) docenten vanuit het bedrijfsleven pakken we de tekorten aan. Tegelijkertijd komt er zo ook meer praktijkkennis in het onderwijs,' aldus de organisaties.

Te krap
Het budget van de regeling voor zij-instromers is al een tijd veel te krap voor het aantal aanvragen. Hierdoor worden vacatures in het mbo onnodig niet opgevuld, iets waarvan scholen en uiteindelijk ook bedrijven de wrange vruchten van plukken.

Verruiming
Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in een reactie op een motie in de Tweede Kamer begin dit jaar al aangegeven hier wat aan te willen doen. In het zogeheten Bestuursakkoord mbo heeft ze dit nog weer eens bevestigd. Omdat oplossingen tot op heden uitblijven, doen de organisaties in hun brief nu een beroep op de Tweede Kamer om te zorgen dat het subsidieplafond van de subsidieregeling zij-instroom in het mbo definitief wordt verruimd.

Bron: MKB Nederland

LID WORDEN