NIEUWS

04-09-2020

Aanpassing binnen theaters en schouwburgen ten tijden van Covid-19

Beste leden van de VPT en VSCD,

 

Nu het theaterseizoen, waar iedereen zolang naar uitgekeken heeft, langzaam weer op gang komt blijkt dit door alle maatregelen, protocollen en aanpassingen soms voor verrassingen te zorgen bij bespelers.

Schouwburgen en theaters passen noodgedwongen hun opstelling op creatieve manieren aan om zo binnen de huidige maatregelen en protocollen de publiekscapaciteit zo hoog mogelijk te krijgen. Begrijpelijk dat er gekeken wordt hoe zoveel mogelijk bezoekers een voorstelling kunnen zien, niet in de laatste plaats om dit ook financieel enigszins haalbaar te houden. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor een toneel op toneel opstelling, het bouwen van een tribune over de gehele toneel oppervlakte of toch “gewoon” publiek in de zaal al dan niet achter tafeltjes.

Deze creatieve aanpassingen kunnen er toe leiden dat voorstellingen qua afmetingen, zichtlijnen en beschikbare techniek, bepaald zijn op “achterhaalde” informatie. De technische en artistieke kwaliteit van producties kan hiermee in het geding komen. Wij willen daarom iedereen oproepen om de gemaakte aanpassingen en specifieke richtlijnen tijdig te communiceren zodat de bespelers hier rekening mee kunnen houden.

We verzoeken schouwburgen, theaters en podia om de Covid-19 aanpassingen qua publieksopstelling, speelvlak en technische middelen (beschikbare trekken, geluidinrichting etc) tijdig te vermelden en dit te communiceren met de bespelers. Waar mogelijk zou het fijn zijn wanneer dit al gebeurt bij het boeken van een voorstelling. Wanneer deze aangepaste informatie ook op de websites vermeld kan worden zou dit praktisch zijn.

De VPT zou het op prijs stellen wanneer u deze oproep binnen uw eigen organisatie wilt doorzetten zodat we er gezamenlijk een mooi, aangepast theaterseizoen van kunnen maken.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur VPT

 

LID WORDEN