NIEUWS

16-04-2020

Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen.

Het nu gerealiseerde pakket van 300 miljoen euro is aanvullend op de eerdere maatregelen. Het gaat dan onder meer om werktijdverkorting voor werknemers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen. Daarboven is eind maart een coulancepakket voor de culturele sector gerealiseerd. Dat pakket regelt onder meer dat de huur van rijksgesubsidieerde musea wordt opgeschort, subsidies blijven doorlopen en worden vooruitbetaald.

De 300 miljoen euro extra is opgebouwd uit vier onderdelen:

  • Extra middelen voor instellingen in de BIS en voor meerjarig gesubsidieerde instellingen bij de fondsen;
  • Verhoging van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten;
  • Extra budget voor de fondsen voor ondersteuning van ‘cruciale instellingen in de keten’, met name in regio’s en steden, zoals gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters;
  • Verhoging van de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen: cruciale private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, kunnen bij Cultuur+Ondernemen, mits voor hen de generieke maatregelen maximaal zijn benut.

LID WORDEN