NIEUWS

15-09-2020

Achter de schermen draaien we door

Na een mooie, cultureel experimentele creatieve en corona-proof zomer is het culturele leven in aangepaste vorm weer opgestart. De VPT heeft in de zomer met vele andere branche verenigingen achter de schermen hard gewerkt aan de behartiging van uw belangen. Met elkaar hebben we de alliantie voor evenementenbouwers gevormd waar tweewekelijks overleg met alle betrokken partijen is. Vanuit de alliantie is er direct contact met de verschillende ministeries waarmee samengewerkt wordt om de steunmaatregelen en de uitvoering daarvan vorm te geven.  Ook is er samenwerking met de Taskforce culturele en creatieve sector die meer in overleg zijn met het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Beiden samenwerkingsverbanden worden door de overheid en politiek erkend en gehoord, hetgeen geleid heeft tot intensief overleg.

Wat ziet u van al dat werk achter de schermen? In het voorjaar is de branche met allerlei protocollen gekomen, die steeds aangepast worden en op elkaar afgestemd. De verschillende openbare brieven die u in nieuwsbrieven ziet verschijnen worden in het overleg en de definitieve vaststelling van de maatregelen meegenomen. De publieke acties zoals Red Alert, Code Rood, March of the cases in binnen- en buitenland hebben onze branche de noodzakelijke zichtbaarheid gegeven.  Daarnaast zijn er veel vergaderingen in het formele en informele circuit, onderzoeken, overleg met andere verenigingen en verbanden, experimenten in theaters en met evenementen. Kortom van alle kanten is er experiment, onderzoek, overleg en informatie/kennis uitwisseling. Ons vak leeft meer dan ooit. Podiumtechnici vormen vaak de spil van de experimenten met hun technische oplossingen en vakkennis.

In navolging van onze digitale bijeenkomst in mei, zullen we de leden binnenkort weer uitnodigen om op die manier nog eens onze ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Heeft u alvast mooie verhalen om te delen, vragen, opmerkingen of tips, mail, schrijf of bel ons.

LID WORDEN