NIEUWS

11-03-2019

Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief

Een van de actiepunten van het Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief is het vernieuwen van de Code Culturele Diversiteit. U kunt helpen door deze enquête in te vullen en/of te verspreiden via jouw communicatiekanalen. Deadline voor de inzending is 1 april!

Wat is cultuur & creatief inclusief?
Met het actieplan willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele aanbod. En een deel van de arbeidsmarkt kiest niet snel voor een loopbaan in de cultuursector. Culturele instellingen missen zo de kans op nieuw publiek, andere collega’s en een prachtige, inclusieve cultuur binnen de eigen organisatie. Een cultuur die past bij deze tijd en die duurzaam is.

Actiepunten
Een landelijke campagne die uitmondt in het congres Beeld&Storm met de uitreiking van de &Award voor een baanbrekend initiatief op het gebied van inclusiviteit.

De Code Culturele Diversiteit nemen ze onder de loep en waar nodig wordt deze aangepast aan actuele ontwikkelingen. Ze bieden tools aan om je te helpen, zoals de digitale scan Inclusiviteit en ontsluiten trainingsaanbod en informatie.

Cultuur en Creatief Inclusief is een initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele sector die zijn verenigd in de Federatie Cultuur, en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het ministerie van OCW, het VSB fonds en de Rijkscultuurfondsen.

Bron: Cultuur & Creatief Inclusief

LID WORDEN