NIEUWS

30-06-2023

Akoestiek voor een live orkest โ€“ de compositie, het ontwerp en de klank

De zaal van Theater De Oranjerie te Roermond is geheel gerenoveerd. Als onderdeel van de oplevering zal de variabele akoestiek, die door galmveldversterking wordt gerealiseerd, worden ingeregeld. Uitzonderlijk worden we in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn bij deze inregeling tijdens een repetitie een van harmonieorkest op donderdag 13 juli a.s. 

 

Programma:
Bij wijze van gelukkige uitzondering kunnen we aanwezig zijn  bij deze inregeling, tijdens een repetitie van harmonieorkest Concordia uit Melick (ca. 70 musici). Tijdens deze test zal o.a. worden onderzocht:
• het effect van een eerste of een tweede orde reflectie,
• het virtueel verhogen van het plafond,
• het effect van de galmrichting, 
• aanpassing van de orkestschelp (op het podium) voor optimalisering speelcondities.

In dit project heeft Kahle Acoustics de vrijheid gekregen de zaal vanuit de architectuur opnieuw mede te mogen vormgeven in functie van de akoestiek. Voorafgaand aan de repetitie zal Cees Mulder van Kahle Acoustics een presentatie geven wat bepalend en noodzakelijk is voor het laten klinken van een orkest, het in de hand te houden van de luidheid en hoe hierbij ontwerpkeuzen in de architectuur worden gemaakt. Ook de rol van de orkestopstelling (Duits/Amerikaans/Furtwängler) komt aan bod. 

Hierop volgend volgt een toelichting op de keuzen die vanuit de vormgeving bij De Oranjerie zijn gemaakt. Hierbij zal het gebruik van ray-tracing in een 3D-tekenprogramma (Rhinoceros) worden belicht en het gebruik van visueel programmeren (Grasshopper). Onder voorbehoud van zijn agenda, zal een componist uitleg geven hoe compositiekeuzen de klank van een orkest beïnvloeden. Hierbij komen o.a. aan bod het opbouwen van een akkoord, het gebruik van de terts, het verschil tussen een symfonie- en een harmonieorkest in relatie tot een compositie, etc. De leverancier van de elektroakoestiek, Audio Acoustics, zal een toelichting geven over het geluidsysteem en de componenten.

 

Datum en tijden:
Donderdag 13 juli 2023

16:30u: inloop
17:00u: lezingprogramma (Engels, Nederlands als iedereen de taal machtig is)
18:30u: mogelijkheid nuttigen buffet (kosten € 25,-)
20:00u: aanvang repetitie en inregelen zaalakoestiek
22:00u: einde

Locatie:
Theater de Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16
6041 JA Roermond

 

Aanmelden:
Aanmelden kan via de website van de AES:  https://www.aes-section.nl/lezingen/project%20273/project273.html 

Deelname aan deze bijeenkomst is vrij voor leden van AES, BNA, NAG, VCA en VPT.

 

Gelieve bij aanmelding uw eventuele deelname aan het buffet aan te geven. Indien u hiervan gebruik maakt, gaarne direct bij aanmelding kosten voor het buffet (€25 pp) overmaken op rekening:

  •     NL69 INGB 0002 3491 85
  •     ten name van Stichting Audio Engineering Society Netherlands Section.

Vermeld hierbij de naam van de deelnemer(s) en de omschrijving 'buffet 273'. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van betaling en geven wij uw buffetreservering door aan de cateraar.     

 

Bereikbaarheid:
De locatie ligt op een 5 minuten loopafstand van het station Roermond.
Bij navigatie gebruikt u het adres: Achter de Oranjerie. De singelring in Roermond is eenrichtingsverkeer geworden.

 

Contact:
Cees Mulder, e-mail: treasdurer@aes-section.nl

LID WORDEN