NIEUWS

28-05-2022

Algemene ledenvergadering maandag 13 juni

Beste leden,

Op maandag 13 juni organiseren we onze halfjaarlijkse ALV. Voor het eerst in lange tijd kunnen we weer fysiek bij elkaar komen, en doen dit in het gebouw waar ook ons kantoor is gevestigd: Santbergen, Noorderweg 2,1221 AA Hilversum. We willen jullie allen van harte uitnodigen de vergadering bij te wonen en mee te praten over onze mooie vereniging.

Het programma is als volgt:

15:30 uur – inloop
16:00 uur – aanvang algemene ledenvergadering

  1. Opening ALV
  2. Vaststelling agenda
  3. Mededelingen
  4. Verslag ALV  22 november 2021
  5. Bestuursverslag 2021
  6. Break out sessie over actuele thema's binnen de sector
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

17:30 uur – afsluitende borrel

Deelname is uiteraard kosteloos, maar we willen u wel vragen even aan te melden via info@vpt.nl

Hieronder kunt u de vergaderstukken downloaden:

ALV-boekje 13 juni 2022

Bijlage 2 - Bestuursverslag 2021

LID WORDEN