NIEUWS

25-05-2021

Algemene Ledenvergadering maandag 28 juni

Geachte leden,

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 28 juni 2021 om 16 uur. Deze vergadering organiseren we via ZOOM.

De agenda ziet er als volgt uit (ovb)

1. Opening ALV

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Verslag ALV  23 november 2020

5. Bestuursverslag 2020

6. Kascontrolecommissie

7. Rondvraag

9. Sluiting

17:30 uur – einde algemene ledenvergadering

Deelname is kosteloos, maar u dient zich wel aan te melden via: info@vpt.nl

Wij hopen u te zien op maandag 28 juni!

Het bestuur van de VPT

LID WORDEN