NIEUWS

05-12-2017

Algemene Ledenvergadering VPT TivoliVredenburg

Maandag 27 november vond in TivoliVredenburg te Utrecht de derde ALV van 2017 plaats. Bij deze bijeenkomst waren 51 leden aanwezig.
 
De ledenvergadering heeft het verslag van de vorige ALV goedgekeurd en het contributievoorstel van het bestuur voor 2018 aangenomen.
Tijdens de vergadering heeft het bestuur de stand van de financiën toegelicht. De ALV heeft haar vertrouwen in het bestuur uitgesproken en dat zij haar taken naar behoren uit zal voeren.
 
Na de vergadering heeft de Werkgroep 2020 haar eindrapport overhandigd aan het bestuur.
 
De Vereniging voor Podiumtechnologie dankt TivoliVredenburg voor de gastvrijheid en het verzorgen van een drankje achteraf.

Foto: Koen Koch

LID WORDEN