NIEUWS

15-02-2016

Algemene Ledenvergadering VPT

Op maandag 15 februari vond de Algemene Ledenvergadering van de VPT plaats in Doornroosje te Nijmegen, tijdens Eurosonic Noorderslag uitgeroepen tot beste podium van Nederland!

Voorlopig programma:
Wij wijzen u erop dat op de agenda van deze Algemene Ledenvergadering een voorstel tot statutenwijziging staat.

13:00 uur – 13:30 uur inloop met koffie of thee
13:30 uur – 16:00 uur Algemene Ledenvergadering
16:00 uur – 16:30 uur korte pauze
16:30 uur – 17:30 uur presentatie Doornroosje en uitgebreide rondleiding
17:30 uur – 18:30 uur netwerkborrel

Vergaderstukken: 
ALV-boekje met agenda en toelichting. Er wordt een voorstel tot statutenwijziging gedaan.
Conceptstatuten
Concept huishoudelijk reglement
Bijlage 1 bij het concept huishoudelijk reglement
Bijlage 2 bij het concept huishoudelijk reglement
Bijlage 3 bij het concept huishoudelijk reglement
Toelichting bij de financiën

Relevante documenten:
Huidige statuten
Beleidsplan 2015-2017
Bijlage activiteiten bij het beleidsplan 2015-2017
Deelnemerslijst

Een volmacht afgeven:
Als u een stemgerechtigd VPT-lid wilt machtigen om namens u in de vergadering te handelen en te stemmen, dient u een schriftelijke verklaring te laten overleggen door het VPT-lid dat door u gemachtigd is. De verklaring dient uw naam, eventueel organisatie, en lidmaatschapsnummer te vermelden en dient door u (eventueel elektronisch) ondertekend te zijn. De schriftelijke verklaringen dienen voor opening van de vergadering aan de voorzitter van het VPT bestuur overhandigd te worden. Het VPT-lid dat door u gemachtigd is, ontvangt dan een (extra) stembiljet.

LID WORDEN