NIEUWS

28-06-2022

Algemene ledenvergadering

Op 13 juni vond de Algemene ledenvergadering weer plaats in Santbergen in Hilversum. Het was een goede bijeenkomst en het feit dat we weer fysiek bijeen konden komen was zeer welkom. Naast de gebruikelijke zaken zoals de presentatie van het bestuursverslag over 2021, die je overigens hier nog terug kan lezen, hebben we in het tweede deel van de vergadering in kleinere groepen van gedachten gewisseld over de vereniging. Vragen die hierbij beantwoord werden zijn bijvoorbeeld welke thema's de VPT zou moeten behandelen, en hoe de vereniging er over 10 jaar uit kan zien. Uit de antwoorden kwam waardevolle input die zeer bruikbaar is voor de stappen die de vereniging zet. We danken alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en meedenken. Op de najaars ALV gaan we deze sessie nogmaals doen. We hopen iedereen daar dan ook te mogen verwelkomen!

LID WORDEN