NIEUWS

26-05-2017

Alternatief nieuwbouwplan Theater aan de Parade

Bericht van de Gemeente Den Bosch

Het college kiest ervoor het huidige nieuwbouwplan stop te zetten. We vinden het onverantwoord om €71 miljoen te investeren. We hebben verschillende alternatieven gewogen voor hoe verder met het theater. Uitgaande van het financieel kader van €50 miljoen (prijspeil 2013, exclusief indexatie). Het gaat dan om nieuwbouw op een andere plek, renovatie of nieuwbouw aan de Parade.

We kiezen voor nieuwbouw op de fundamenten van het oude gebouw. Op die manier herrijst op een duurzame manier een nieuw theater. En blijft de culturele ambitie behouden. Het theater kan daarmee weer 30 à 40 jaar vooruit.

Het college vraagt de raad om een aantal uitgangspunten hiervoor vast te stellen. En om het alternatief verder te mogen uitwerken. Dit plan komt dan in juli 2018 in de gemeenteraad.

Uitgangspunten
In het nieuwe plan willen we met de huidige kelder werken. En binnen het geldende bestemmingsplan blijven. We gaan de grote zaal stevig aanpakken en vergroten. Het gaat om ongeveer 1000 stoelen, een groter podium en moderne theatertechniek. Daarmee blijft de (inter)nationale programmering behouden voor ’s-Hertogenbosch.

Een tweede zaal met toneeltoren, vervalt in het nieuwe plan. De culturele ambitie gaan we anders invullen. En dat gaat samen met Theater aan de Parade en de andere podia in de gemeente en de regio gebeuren. Daarmee blijft het aanbod van de tweede zaal behouden. En wordt de podiumstructuur versterkt.

We willen ruimte geven aan cultureel ondernemerschap. Het theater krijgt een multifunctionele ruimte met een foyer. En een stevige horecafunctie. Die het hele jaar geopend kan zijn. Tot slot wordt het laden en lossen zoveel mogelijk in het gebouw opgelost.

Procedures stopzetten
Gevolg van dit besluit is dat de gemeente alle procedures voor de nieuwbouw stop zet. En dat Theater aan de Parade voorlopig geen gebruik gaat maken van de Sint Catharinakerk. Verder gaan we ervoor zorgen dat Theater aan de Parade haar programma kan blijven aanbieden. Daarover gaan we in gesprek met het theater. Onderdeel van het gesprek is of het theater daarvoor wil beschikken over de Pleinzaal. Als dat zo is, dan willen we deze op korte termijn asbestvrij maken.

Financiën
Het financieel kader van € 50 miljoen (prijspeil 2013, exclusief indexatie) is het uitgangspunt. En ook is het huidige bestemmingsplan leidend. We gaan op beide sturen vanaf het begin van het proces. Het nieuwe Theater aan de Parade opent in 2023 de deuren.

De gemeente heeft ongeveer € 3,7 miljoen uitgegeven aan de voorbereiding van het huidige nieuwbouwplan. Dit bedrag schrijven we af. Daarnaast vragen we € 440.000 om het alternatief uit te werken. En € 2 miljoen voor onderhoud van het huidige gebouw en asbestsanering.

Reactie Theater aan de Parade
"Theater aan de Parade speelt zowel een lokale, regionale als landelijke rol van betekenis. Als stedelijke schouwburg staan we voor een theaterprogrammering met (inter)nationale topgezelschappen waaronder Toneelgroep Amsterdam, Scapino Ballet Rotterdam, philharmonie zuidnederland en Opera Zuid, vele grote cabaretiers, artiesten, (pop)musici en (familie)musicals. Ook festivals, Oeteldonk en amateurtheatermakers voelen zich bij ons thuis. Daarmee ontvangt het theater jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers bij ca. 400 voorstellingen en evenementen. Theater aan de Parade is met recht een podium van, voor en met de stad. Deze brede functie voor de stad was en blijft ons uitgangspunt, ook voor de toekomst! Passende en eigentijdse huisvesting is hiervoor noodzakelijk.

In 2013 heeft de Bossche raad daarom, na jarenlange voorbereidingen en discussies, besloten tot nieuwbouw van het theater, met 2 zalen op de huidige locatie. Het huidige pand is immers in alle opzichten verouderd, niet alleen qua uitstraling. Sinds de ingebruikname van Theater aan de Parade in 1976 is het gebouw langzaam maar zeker functioneel en technisch achterhaald geraakt. Het theater kan ook theatertechnisch niet meer voldoen aan de eisen die door theatergezelschappen nu worden gesteld en mist daardoor in toenemende mate voorstellingen die wel in de programmering van een schouwburg thuis horen. Het ontbreken van een goed bespeelbare 2e zaal veroorzaakt daarbij de nodige agenda- en exploitatieproblemen. Met de keuze voor realisatie van een nieuw theater met twee technisch volwaardige zalen op één locatie, naar het ontwerp van UN Studio, zou de brede theater- en activiteitenagenda van Theater aan de Parade in de nabije toekomst flexibel en efficiënt kunnen worden gehuisvest.

Teleurstelling
Het college heeft inmiddels besloten het huidige nieuwbouwplan stop te zetten. Dat is een enorme teleurstelling voor de bezoekers, bespelers, relaties en last but not least de medewerkers van Theater aan de Parade. Met name de afgelopen 4 jaar is door velen met hart en ziel gewerkt aan het ontwerp en de aanbesteding van de nieuwbouw, waarvan al een jaar een maquette in de ontvangsthal van het theater te zien is. Ook voor tijdelijke huisvesting heeft het theater zelf met veel creativiteit, inzet en energie aansprekende en betaalbare oplossingen ontwikkeld. Voor theaterminnend Den Bosch is het een anticlimax dat, met de ‘finish’ in zicht, de plannen zijn stopgezet en het iconische gebouw van UN Studio het daglicht niet zal zien.

Vervolg 
Het college heeft besloten de procedures voor het huidige nieuwbouwplan stop te zetten maar ook een alternatief nieuwbouwplan te willen ontwikkelen. Het college geeft daarbij ook de gewenste uitgangspunten aan. Gezien de zeer recente berichtgeving daarover lopen wij daar nu niet inhoudelijk op vooruit. Wij gaan met de gemeente in gesprek over een alternatief nieuwbouwplan en zullen daarbij de door het college formuleerde uitgangspunten nader onderzoeken.

Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen dienen ambities wat ons betreft, zoals in 2013, leidend te zijn en onze ambitie is daarbij onveranderd: Theater aan de Parade blijft ook in de toekomst een actief (boven)regionaal theater dat met eigentijdse, flexibel bespeelbare ruimtes een theaterprogrammering biedt die er toe doet én podium geeft aan (grootschalige) festivals, amateurproducties en evenementen. Met, door en voor de stad."

Harry Vermeulen
Directeur Theater aan de Parade

LID WORDEN