NIEUWS

28-02-2019

Arbobalans 2018 gepubliceerd

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2018 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

Download hier de ArboBalans 2018

Door de NEA Benchmarktool kunt u de arbeidssituatie in Nederland bekijken door de ogen van de 45.000 werknemers die in 2017 deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, bedrijfstak en beroepsgroep. 

Zie hier voor de benchmark (2017). 

Bron: TNO

LID WORDEN