NIEUWS

18-03-2019

BeamLab wint call for ideas DEN

BeamLab is één van de drie winnaars van de open call die DEN (Kennisinstituut cultuur & digitalisering) uitschreef. DEN honoreert projecten op het gebied van:

  • inclusiviteit en multi-zintuiglijkheid 
  • live-collectioneren en publieksparticipatie
  • het vormgeven van het productiehuis voor de toekomst


Doel van de open call for ideas is het ontwikkelen van innovatieve toepassingen voor kunstinstellingen binnen hun werkpraktijk, zoals het creatieproces, educatie, talentontwikkeling en/ of het bereiken van een diverser publiek. Uit de 65 inzendingen koos een externe jury, afkomstig uit de kunstensector, drie winnaars. Samen met DEN gaan zij in 2019 hun idee ontwikkelen tot een prototype, demo of pilot die uiteindelijk breed toepasbaar is voor kunstinstellingen en kunstenaars. Voortgang en updates zal DEN delen via haar website, nieuwsbrief, sociale media en via workshops en bijeenkomsten.

De winnende projecten zijn:
TIK TIK door het Van Abbemuseum
Het Van Abbemuseum en de blinde ontwerper Simon Dogger presenteren een uniek idee waar een mobiele telefoon een instrument wordt voor blinden of slechtzienden om geheel onafhankelijk door een museum of expositie te lopen. Dit instrument wordt vervolgens gecombineerd met (technische) toepassingen die het mogelijk maken om het kunstwerk op een multi-zintuiglijke manier te ervaren. Dit laatste kan voor elke bezoeker nieuwe kunstervaringen betekenen en onderzocht wordt of dit ook voor andere kunstvormen kan worden toegepast.

IMPAKT Beyond door Impakt Festival
Het Utrechtse Impakt Festival heeft een idee ingediend waarin zij onderzoeken hoe de actieve betrokkenheid van kunstenaar/artiest en van publiek bij een eenmalige ‘live’ gebeurtenis kan worden verlengd over een langere tijdspanne. Onderzocht wordt waaraan een digitaal platform moet voldoen om het mogelijk te maken dat makers en publiek al in een vroeg stadium informatie kunnen uitwisselen over het maakproces. En hoe het publiek tijdens en na het festival het kunstwerk ervaren heeft.

Performance Technology Lab door Feikes Huis, Likeminds en Beamlab
Productiehuis Feikes Huis, theaterproducent Likeminds en de R&D tak Beamlab van het commerciële AV bedrijf Beamsystems gaan meerdere ‘labs’ organiseren waar podiumkunstenaars de kans krijgen om te experimenteren met nieuwe audiovisuele technologie, van videomapping, tot augmented reality en van motion tracking tot 3d audio. Het idee achter dit ‘productiehuis van de toekomst’ is dat makers van nu zich kunnen verhouden tot de huidige en toekomstige maatschappij. Nieuwe technologieën maken nieuwe dramaturgische concepten mogelijk en bieden andere manieren van interacties met het publiek.

De drie projecten verdelen samen een geldbedrag van in totaal 210.00 euro.

DEN is verheugd met het grote aantal inzendingen. Voor DEN bieden de ingediende ideeën een waardevol inzicht in de behoeften en uitdagingen in de kunstensector. Thema’s die vaak terugkwamen in de ideeën waren bijvoorbeeld de inzet van technologie om een verhaal te vertellen, inclusiviteit te bevorderen, vraag en aanbod af te stemmen en artistieke samenwerking te bevorderen.

In de kennisagenda die DEN vanaf 2019 ontwikkelt wordt een aantal van deze thema’s meegenomen om daarover kennis te verzamelen, zodat de cultuursector deze kennis kan inzetten bij het oriënteren op de mogelijkheden van digitale toepassingen.

Bron: DEN

LID WORDEN