NIEUWS

20-11-2019

Beëindiging van Stichting Arbopodium

In juli jl heeft het bestuur van stichting Arbopodium, na toestemming van de stichtingsraad, besloten om de stichting te ontbinden en heeft aan ondergetekende de opdracht gegeven om de procedure daarvoor uit te voeren. De formele wachttermijn van 2 maanden na publicatie van het ontbindingsbesluit is inmiddels verlopen en er zijn geen bezwaren tegen het besluit binnengekomen. Bij de Kamer van Koophandel Amsterdam is de ontbinding van de rechtspersoon geregistreerd.

 

Alle lopende kosten zijn voldaan en conform het verdeelplan is het batig saldo van de stichting overgemaakt aan stichting Arbo & Podiumkunsten en aan stichting OSAT. De voorwaarde voor de overdracht is dat zij de taken en de doelstellingen van Arbopodium zullen voortzetten. Beide  organisaties hebben de overdracht aanvaard.

 

Stichting Arbo & Podiumkunsten is verantwoordelijk voor het beheer van de website www.Arbopodium.nl , de PodiumRie en het onderhouden van de Arbo-catalogi. Tevens is zij bewaarder van de boeken en bescheiden voor een periode van minimaal 7 jaar. De stichting OSAT is verantwoordelijk voor het beheer van het BMT-certificaat.

 

Het bestuur van Stichting Arbo & Podiumkunsten heeft recentelijk besloten om de url ‘Arbopodium’ te blijven gebruiken en onder die handelsnaam naar buiten te treden. Hiermee wordt de herkenbaarheid behouden en kunnen de overgenomen taken van Arbopodium zo goed mogelijk worden uitgevoerd. In die zin verandert er voor de gebruikers van de PodiumRie en voor bezoekers van de website Arbopodium dus niets.

LID WORDEN