NIEUWS

22-05-2018

Bekwaamheidseisen instructeur mbo gepubliceerd

De bekwaamheidseisen voor de kwalificatie Instructeur mbo zijn bekend en gepubliceerd in de Staatscourant van 9 april. In een nieuwsbericht van 19 januari heeft het ministerie van OCW toegelicht wat het belang is van de bekwaamheidseisen:

‘Een groot deel van het onderwijzend personeel in het mbo is afkomstig uit het bedrijfsleven. Dit geldt voor veel docenten, maar vooral ook voor de vakinstructeurs … Vanaf 1 augustus 2018 gaan er voor deze instructeurs vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheidseisen gelden.’

Naar verwachting zal het dossier Instructeur mbo voor 1 juli 2018 ter vaststelling aangeboden worden. Het dossier is in concept gereed en gevalideerd door de sectorkamer Zorg, welzijn en sport. Nu staat het dossier nog in de conceptversie in kwalificaties.s-bb.nl.

Bron: SBB

LID WORDEN