NIEUWS

16-02-2017

Bestuurswissel VPT en extra ALV op korte termijn

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 13 februari in het Grafisch Lyceum Rotterdam heeft een bestuurswissel plaatsgevonden:

  • als nieuwe bestuursleden zijn gekozen: Bob Ages, Maaike Westinga en Antoinette Wijffels. Klik hier voor hun achtergrond en motivatie.
  • Marc Kocks (penningmeester) had vóór de ALV aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Gerbrand Borgdorff (secretaris) en Gerda Kroeze-Knol (voorzitter) hadden zich wel herkiesbaar gesteld maar traden tijdens de ALV terug. De aanwezigen respecteerden hun besluit, met waardering voor hun grote inzet voor het bestuur.

Zie onderstaand voor de volledige samenstelling van het VPT bestuur.

Tijdens de ALV is afgesproken op korte termijn een extra ALV te houden. Op de agenda staan in ieder geval: voorzitter VPT en begroting 2017. VPT-leden ontvangen een uitnodiging voor die ALV.

Het bestuur van de Vereniging voor Podiumtechnologie bestaat uit:

  • Jeroen Seeboldt (Recordplayer)
  • Jelle van der Holst (zelfstandige)
  • Henk Kroon (TivoliVredenburg)
  • Rick Liesveld (Ziggo Dome)
  • Bob Ages (Podiumtechniek.nl)
  • Maaike Westinga (TenBrasWestinga architecten)
  • Antoinette Wijffels (Improve)

De VPT dankt het Grafisch Lyceum Rotterdam, en in het bijzonder de technische ploeg, voor de geboden gastvrijheid tijdens de ALV van 13 februari 2017.

LID WORDEN