NIEUWS

05-10-2021

Bezwaar maken tegen aanmaningskosten kan lonen

Lees hier het blog van Mr. T. Khidous.

In het kort komt het erop neer dat bezwaar maken tegen aanmaningskosten hoge kosten van een dwangbevel kan voorkomen, zeker als de Belastingdienst weigert om uitstel van betaling te verlenen voor de belastingschulden. Het is dan ook zaak om binnen 14 dagen bezwaar te maken tegen de aanmaningskosten. De ervaring leert dat de behandeling van het bezwaarschrift lange tijd in beslag kan nemen. Hoewel de lange behandelingsduur niet een definitieve oplossing is voor de schulden, zorgt het wel voor de nodige ademruimte vanwege het uitstel van betaling en van executie dat wordt verkregen om alsnog een financiële oplossing te realiseren. Of wellicht blijkt in de tussentijd zelfs dat de belastingschuld überhaupt niet bestaat en is er een financiële oplossing überhaupt niet nodig.

LID WORDEN