NIEUWS

02-01-2017

Brand vernietigt opslag ’t Barre Land en Discordia

Bij een hevige brand in de nacht van vrijdag 30 op zaterdag 31 december zijn woonhuizen en loodsen in Benningbroek in de as gelegd. Toneelgezelschappen ’t Barre Land en Maatschappij Discordia gebruikten een loods als opslag voor decors. Er zijn geen mensen gewond, wel zijn enkele huisdieren omgekomen.

Omwonenden van tien omliggende woningen zijn vanwege gevaar dat de brand zou overslaan geëvacueerd. Door vliegvuur is de brand toch overgeslagen naar andere panden op hetzelfde terrein. Wegens vrijgekomen asbest is bewoners van omliggende woningen gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. De asbest lijkt vooralsnog vooral neergekomen te zijn op daken en in mindere mate in tuinen in de buurt.

Toneelgezelschappen ’t Barre Land en Maatschappij Discordia verloren dertig jaar oude, bijzondere decorstukken. In de opslag lagen stoelen, tribunes, vloeren, kleding en rekwisieten van beide gezelschappen. Daarnaast bewaarde ’t Barre Land daar het archief. Naast materiele schade is er vooral een theaterhistorische schade.. De inventaris van beide groepen vormde een belangrijk stuk theatererfgoed.

Hoewel de Veiligheidsregio zich nog niet heeft uitgesproken over een oorzaak van de brand, lijkt deze ontstaan te zijn door kortsluiting in kerstverlichting op de veranda van een van de afgebrande woningen.

Bron: RTV NH, Noordhollands Dagblad, Theaterkrant

LID WORDEN