NIEUWS

14-11-2018

Brexit-vouchers

Gevolgen van Brexit
Welke alternatieve markten zijn er voor mijn producten na Brexit? Moet ik de logistieke processen van mijn bedrijf aanpassen? Als u zakendoet met het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) kan Brexit grote gevolgen hebben voor uw onderneming.

Breng de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in kaart met de Brexit Impact Scan. Blijkt dat u gevolgen gaat ondervinden, vraag dan de Brexit-voucher aan. Daarmee kunt u subsidie krijgen voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Voor wie?
U kunt de Brexit-voucher aanvragen als u:

  • een Nederlandse mkb-onderneming bent. Niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
  • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

 

Waarvoor kunt u een Brexit-voucher aanvragen?
U kunt een Brexit-voucher aanvragen voor:

  • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten;
  • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.


Er gelden wel een aantal voorwaarden:

De diensten waarop de voucher betrekking heeft:

  • voorzien niet in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager;
  • behoren niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.


De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Waarde Brexit-voucher
Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw.

De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Budget
Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 3.950.000. Dit budget geldt voor de Brexit-vouchers en de coachings-, missie- en kennisvouchers van de regeling Starters International Business.

Voorwaarden externe deskundige
De externe deskundige moet voldoen aan de volgende eisen:

  • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;
  • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;
  • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers. Deze organisatie heeft als een van de kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.

 

Lees hier meer of ga meteen naar Brexit-voucher aanvragen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

LID WORDEN