NIEUWS

11-10-2017

Code Goed Opdrachtgeverschap over relatie relatie opdrachtgevers en zelfstandigen gelanceerd

PZO-ZZP en ABU hebben samen een Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. De code is op 6 oktober geïntroduceerd tijdens de bijeenkomst voor zzp-dienstverleners. De Code Goed Opdrachtgeverschap geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een kader om op een goede manier met elkaar zaken te doen. ‘Goed voor elkaar’ is daarbij het uitgangspunt.

De Code Goed Opdrachtgeverschap is ontwikkeld, omdat het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren fors is gegroeid. Ook het aantal intermediairs dat zzp’ers bemiddelt is groeiende. Met de Code komt er meer helderheid in de relatie tussen opdrachtgevers en de zelfstandige ondernemers die voor eigen rekening en risico werkzaamheden uitvoeren.

De Code heeft vier uitgangspunten: het realiseren van transparante en duidelijke afspraken, een open en effectieve communicatie, zorgvuldig omgaan met elkaars (zakelijke) belangen en gelijkwaardig ondernemerschap. De Code is m.a.w. een moreel contract dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar aangaan. Het heeft geen juridische status.

De gedrags- en kwaliteitsregels die PZO-ZZP en de ABU zelf hanteren voor hun leden blijven naast deze Code van toepassing. Nieuwe partijen kunnen toetreden tot deze Code.

Download hier de Code Goed Opdrachtgeverschap

Bron: Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

LID WORDEN