NIEUWS

18-03-2020

Corona | nieuwe maatregelen voor ondernemers en ZZP'ers

Beste Leden, 

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus raken ons allen hard. Het bestuur van de VPT probeert met raad en daad en daar waar mogelijk te ondersteunen. En wij zijn indien gewenst bereikbaar voor overleg of advies: info@vpt.nl.

We horen al berichten over innovatieve en creatieve oplossingen die worden bedacht om toch aan het werk te blijven of jezelf nuttig te maken. We horen deze verhalen graag van jullie, zodat we dit kunnen delen met elkaar.
Blijf actief, informeer jezelf goed, houdt contact met je opdrachtgevers en leveranciers en anticipeer op de nieuwste ontwikkelingen. 

De relevante informatie die ons bereikt zullen wij in ieder geval op gezette tijden met jullie delen. Hieronder vindt u informatie over de maatregelen die door de overheid in zijn gesteld en de bijbehorende loketten en websites.

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

KvK Corona loket voor ondernemers digitaal via https://www.kvk.nl/corona/
Telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Nieuwe maatregelen voor banen en economie
1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Lees alle actuele informatie via deze link 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

MKB Nederland pagina continu voorzien van updates
https://www.mkb.nl/corona

Landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351
De maatregelen als gevolg van de Corona uitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. De gevolgen zijn groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Deze pagina is de moeite waard om te volgen en komen steeds relevante thema’s bij;
https://www.mkb.nl/corona

 

Deeltijd WW en betalingsuitstel bij de belastingdienst zijn regelingen die tot de mogelijkheden behoren.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats? Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen.
De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en staan op deze link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Kan een aanvraag ook ingediend worden voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?
Voor ZZP ondernemers is er de mogelijkheid een uitkering aan te vragen bij de Gemeente waar ze gevestigd zijn. Er zijn tal van andere regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden zie onderstaande link:
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Voor MKB ondernemers zijn er regelingen door de overheid in werking gesteld, maak er gebruik van als je bedrijf in nood dreigt te komen.

Uitstel of verlaging van betalingen aan de belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
De VPT is aan het onderzoeken of zij een derden verklaring voor haar leden mogen verstrekken

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers is versneld opengesteld

Borgstelling midden- en kleinbedrijf:
(BMKB)https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld

Werktijdverkorting bij techbedrijven die problemen hebben door Corona-virus
https://headtopics.com/nl/werktijdverkorting-bij-techbedrijven-die-problemen-hebben-door-coronavirus-11404551

Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus

Uitstel regionale belastingen
Dit kunt u aanvragen door een brief te sturen naar de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is.

Uitstel aflossingsverplichtingen
Kunt u aanvragen middels een brief bij de bank  waar uw bedrijfslening ondergebracht is.

Veel contracten hebben de mogelijkheid om onder bijzondere omstandigheden de contractuele verplichtingen aan te passen. Denk daarbij aan huurcontracten, afvalverwerking, energielevering. Ga met uw leveranciers in overleg of zij een regeling met u willen treffen.

Wij wensen u veel succes en wijsheid de komende tijd. En mochten er vragen zijn, laat het ons alsjeblieft weten. Samen staan we sterker!

 

LID WORDEN