NIEUWS

21-07-2021

Corona steunmaatregelen 3e kwartaal

Sinds de start van de coronacrisis heeft het kabinet vergaande steunmaatregelen getroffen om de economische schok op te vangen en ondernemers en bedrijven door deze zware tijd heen te helpen. Na een moeilijk jaar voor de economie en samenleving gloort er nu licht aan het einde van de tunnel. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet trekt daarom het steunpakket voor banen en economie door in het derde kwartaal van 2021.

Controleer daarom nog een keer of je als zelfstandige of met jouw bedrijf aanspraak kan maken op één of meer van de steunregelingen. Dat gaat gemakkelijk via de Coronacalculator van VNO-NCW en MKB-Nederland. 

https://www.coronacalculator.nl/

En hou ook rekening met het moment van de aanvraag. Aan bepaalde regelingen zit een duidelijke deadline. Zo kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 aangevraagd worden tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur. De precieze periode voor het aanvragen van de TVL voor het derde kwartaal is nog niet bekend. De Tozo 5 regeling kan aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 1 augustus 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021.

De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld zal het kabinet het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van 2021 vooralsnog niet verlengen. In het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen.

LID WORDEN