NIEUWS

15-09-2017

CUE/VPT Innovatieprijs

Doel

CUE (www.cue.nl) staat bekend om de vele innovaties die op de beurs gepresenteerd worden. Op de beursvloer zijn de nieuwste snufjes op het gebied van podiumtechniek te vinden, variërend van beeldapparatuur, licht- en geluidstechniek tot (tijdelijke) podia, meubilair, decor en hijs- en heftechniek. Daarbij draait het niet alleen om materialen, maar ook om de denkwijze erachter. Ruim 6.000 technici in de evenementenbranche en podiumkunsten weten inmiddels hun weg te vinden naar dé vakbeurs voor event-, installatie- en entertainmenttechnologie.

Eén van de belangrijkste branchepartners van de beurs is de Vereniging voor Podiumtechnologie. De VPT (www.vpt.nl) streeft naar een sterke, actieve, professionele branche/sector van personen en bedrijven die werkzaam zijn bij de technische ontwikkeling en uitvoering van uitvoerende kunsten en evenementen. Een sector/branche die erkend wordt door alle belanghebbenden waaronder de eigen leden, overheden, organisatoren, locatiebeheerders en allen die op andere wijze betrokken zijn in dit werkveld.

Als onderdeel van dit streven willen de VPT en de vakbeurs CUE innovatie in de branche stimuleren en eren. Een van de instrumenten daarvoor is de CUE/VPT Innovatieprijs, bestaande uit de VPT Vakjuryprijs en de CUE Publieksprijs.

Door op deze manier aandacht te geven aan innovatie wordt:

  • het beeld van een eigentijdse actieve en op de toekomst gerichte branche en vereniging versterkt;
  • een concrete impuls gegeven aan de branche om haar innovatiekracht uit te bouwen en te benutten.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij de techniek en processen op en rond het podium kan meedingen naar de CUE/VPT Innovatieprijs.

Hieronder vallen derhalve ook bedrijven en personen die geen lid zijn van de VPT, geen standhouder op CUE2018 zijn, maar wel een belangrijke innovatieve bijdrage aan het werkgebied van de VPT willen leveren.

Inzendingscriteria CUE/VPT Innovatieprijs

1. Innovatie

Het product, concept, proces, procedé of dienst is een originele innovatie op technisch, ergonomisch, maatschappelijk en/of economisch gebied en heeft zich in de markt nog niet commercieel bewezen.

2. Waarde voor markt en sector

Het product, concept, proces, procedé of dienst levert in grote mate toegevoegde waarde aan de markt/klant/sector.

3. Toepasbaarheid

De innovatie speelt in op een concrete vraag: het een lost bijvoorbeeld een probleem op of beantwoordt aan een behoefte op het gebied van bijvoorbeeld techniek of arbeidsomstandigheden. Het moet innovatief zijn voor onze sector en kan dus ook een techniek uit een andere sector zijn.

4. Haalbaarheid

De toepasbaarheid en de praktische haalbaarheid moeten duidelijk zijn, bijvoorbeeld door het tonen van een werkend prototype en/of door ervaringen in de praktijk.

5. Presenteerbaarheid

Het idee is goed uitgewerkt en kan gepresenteerd worden aan de wereld.

Prijzen

Er worden twee prijzen uitgereikt: de VPT Vakjuryprijs en de CUE Publieksprijs.

De VPT Vakjuryprijs bestaat uit:

  • Een artikel in het vakblad Zichtlijnen (2x A4)
  • 4x Advertentie in het vakblad Zichtlijnen ter waarde van in totaal € 2.500,-
  • Vermelding op de website en de sociale media (o.a. Facebook, websites CUE en VPT etc.)
  • Een kort filmpje (max. 3 minuten)
  • Een geldbedrag van € 2.500,-

De CUE Publieksprijs bestaat uit:

  • Een gratis beursstand van 12m2 (excl standbouw) tijdens CUE2020
  • Vermelding op de websites en in de digitale newsletters van CUE en VPT, via de sociale media (o.a. Facebook en Twitter) en in de communicatie t.b.v. de CUE2020 Publieksprijs

Aanmelden en beoordeling

Aanmelden voor de CUE/VPT Innovatieprijs kan van 15 september 2017 tot en met 30 november 2017 op CUEVPTInnovatieprijs@vpt.nl. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier waarmee u uw innovatie kan indienen.

Tussen 1 december 2017 en 15 december 2017 beoordeelt de jury de inzendingen op ontvankelijkheid: voldoet de inzending aan de criteria? De ontvankelijk verklaarde inzendingen worden vermeld in het januarinummer van de Zichtlijnen.

De inzendingen zijn tijdens CUE2018 (15-17 januari 2018 in Rotterdam Ahoy) te zien op de beursvloer. Op de tweede beursdag vindt de beoordeling door de vakjury plaats.

De uitreiking van de VPT Vakjuryprijs gebeurt tijdens het CUE/VPT Café aan het einde van de tweede beursdag.

De winnaar van de CUE Publieksprijs wordt na afloop van CUE bekend gemaakt. Het publiek kan de drie beursdagen stemmen op een digitale zuil waar alle bezoekers bij de entree een ticket met een barcode voor krijgen.

LID WORDEN