NIEUWS

22-03-2018

Cultuur in een open samenleving

Nederland is een open samenleving; een land in een delta, waar van nature ideeën in en uit stromen. Net zo min als de Rijn zich bij Lobith laat tegenhouden, stoppen kunsten en erfgoed bij de landsgrenzen. De scheiding tussen binnen en buiten, de scherpe lijn tussen wat er hier in Nederland gebeurt, en wat zich buiten in de wereld afspeelt, is een fictieve – en dat weten we al lang. De kunsten en het erfgoed laten ons het eigene met andere ogen zien. Schrijvers, theatermakers, filmers, ontwerpers en beeldend kunstenaars vertellen de verhalen over onze omgeving en de wereld. Ze dagen onze verbeeldingskracht uit. Dankzij hun beelden en verhalen kunnen we onze eigen voorstelling van de wereld kritisch toetsen en ontwikkelen.

Deze brief gaat over de waarde van cultuur en bevat een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord. De uitwerking van het cultuurbeleid van het kabinet volgt aan de hand van vijf thema’s: cultuur maakt nieuwsgierig, ruimte voor nieuwe makers en cultuur, een leefomgeving met karakter, cultuur is grenzeloos en een sterke culturele sector. Ook blikt deze brief vooruit op het cultuurbeleid in de periode na 2020. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de samenwerking tussen het culturele veld en de verschillende overheden. Hierover heeft de Raad voor Cultuur eind vorig jaar een verkenning uitgebracht.

bron: Rijksoverheid

LID WORDEN